Per què menteix al poble l'equip de govern de Capdepera?En el ple del passat 14 de març, La regidora d'Es Grup, Marga Rico, va sol·licitar a l'equip de govern informació sobre l'estat de les obres de la UBS de Cala Rajada (Casa del Mar), ja que ens constava que ja portaven retard sobre la data de lliurament de les obres.
La regidora del PSOE, Lorena Molinillo, va manifestar contundentment que les obres estaven en termini i que, a més, si es lliuraven dins el mes de març, haurien avançat un mes la data d'execució.
Segons les dades que ens consten, per la informació facilitada per la Consellera Patricia Gómez (PSOE), en contestar a una sol·licitud del grup parlamentari "El Pi Proposta per les Illes Balears" , el text s'inclou al final, l'acta de licitació de les obres es va signar el 7 de maig de 2018 i tenien un termini d'acabament de 9 mesos, sense possibilitat de pròrroga, és a dir la data límit havia de ser el 7 de febrer de 2019 amb la qual cosa, en el moment del ple, ja portaven mes d'1 mes de retard.
Pel que sembla, la regidora Laura Molinet no disposava d'informació fiable o no volia dir la veritat per excusar el retard de les obres.
Segueix la consulta i resposta parlamentària.