inici

Cap Vermell

Ajudes del Govern Balear per les inundacions

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca obre el Cens per a la Declaració de Danys provocats per les Inundacions al Llevant de Mallorca. 

El Govern compensarà les pèrdues en els cultius i els danys a infraestructures agrícoles causats per les inundacions al Llevant de Mallorca.

A partir del proper dilluns les explotacions agràries afectades per les inundacions podran fer efectiva la declaració de danys.

La conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca indemnitzarà les explotacions agràries que hagin sofert danys provocats per les intenses pluges dels dies 9 i 10 d’octubre al Llevant de Mallorca. Els cultius, els terrenys, els tancaments, les parets o les cabanes ramaderes de les explotacions han estat els elements més afectats i seran objecte de valoració.

Les elevades pluviometries registrades han sobrepassat la capacitat del sòl per retenir l’aigua, el que ha provocat els danys a nombroses finques dels municipis de Sant Llorenç, Artà, Capdepera, Manacor i Son Servera.

Per tal de conèixer exactament els danys soferts i coordinar i impulsar les ajudes i les compensacions econòmiques de què els damnificats poden ser creditors, els afectats han de presentar les seves declaracions de danys abans del dia 9 de novembre al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.


Podeu descarregar els full de declaració de danys.

 Declaració de danys per inundacions individual

Decalaracions de danys per inundacions BOIB
Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar