"L'equip de govern de Capdepera destinarà 302.499,99 € a" una cosa provisional "
 

Dijous passat, 6 de setembre, va tenir lloc el ple del municipi de Capdepera on els grups polítics de l'oposició, en bloc, vam presentar una moció per anul·lar la proposta d'inversió aprovada en el ple anterior, mes de Juliol, en la qual el equip de govern del PSOE proposava el trasllat provisional de la caserna de la Policia Local de Capdepera al Centre Cultural Capvermell a Cala Rajada per un valor de 302.499,99 €.

Aquesta proposta de l'equip de govern ve donada per la necessitat de donar una solució a les demandes dels sindicats que reivindiquen una resposta eficaç, sostenible i responsable per part de l'ajuntament en salubritat laboral. Ja que la caserna de Policia Local de Capdepera, en l'actualitat compta amb una sèrie d'anomalies que són imperatives per a ser solucionades amb el suport governamental. Aquestes són:

• El sostre de la caserna de policia està fet d'uralita. - Segons el Reial Decret 396/2006, de l'31 de març, es va establir les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant o uralita. Com ja és sabut, la "uralita" és un component cancerigen prohibit a Espanya des de l'any 2002. A més, el problema que suposa l'amiant o uralita per a la salut és realment alarmant i ha de realitzar-se la retirada d'aquest material amb extrema precaució i l'equipament adequat.

• D'altra banda, segons les normes subsidiàries del municipi de 1986, vigents fins a l'actualitat, la localització de la caserna està en "sòl no urbanitzable" (vegeu en la imatge la representació gràfica d'aquesta normativa). Per poder ser aquesta catalogada com a urbanitzable s'hauria de modificar de forma puntual les normes subsidiàries.
Aquest factor impossibilita l'inici de noves obres aquesta localització.

 

Donada les dificultats que afronta la caserna de policia per a la seva modificació i millora, l'alcalde de capdepera al costat del seu equip va considerar una bona inversió, traslladar provisionalment aquest al Centre Cultural Capvermell fins a poder així iniciar en un futur la construcció del que serà el " nou Caserna de Policia Local ".
Però clar, no oblidem que aquesta idea "improvisada" ens costa 302.499,99 € euros del pressupost de benefici del municipi del 2017.

Des del bloc de l'oposició, acusem aquest malbaratament del pressupost com una resposta poc professional, fàcil i ràpida amb un cost molt alt per als/les gabellins/es.

I no només la incoherència és la millor descripció de les decisions del govern de Capdepera, sinó que encara que l'oposició (Guanyem, PP i Més) ens hem negat a donar suport a la iniciativa i hem convidat a reflexionar sobre altres opcions més sostenibles, el PSOE va seguir endavant.

De moment tenim la impressió que no hi ha intenció de respondre amb serietat i consens, i que els seus millors opcions són les de fer perdre a l'ajuntament professionalitat i eficàcia; als treballadors consideració i al poble diners.

Per contra, aquesta vegada els partits de l'oposició tenim la certesa de voler manifestar-nos units i intentar evitar el caríssim i sense sentit trasllat provisional de la policia a l'edifici Cap Vermell.

Finalment, Guanyem defensa la idea de no generar confrontació entre partits sinó al contrari, crear una oportunitat de consens sostenible per a la millora del desenvolupament de serveis per a la població de Capdepera.