inici

Cap Vermell

Comunicat de sa Solera Gabellina en relació a presumptes tocaments sexuals per part d'un integrant de la colla

El grup condemna tota actuació que atempti
                                       contra la integritat personal i moral de qualsevol personaSA SOLERA GABELLINA ens ha fet arribar aquest comunicat:

Arrel dels fets denunciats el passat dia 8 de Juliol de 2017, l’Associació Cultural Solera Gabellina, vol realizar el següent comunicat

- L’Associació Cultural Solera Gabellina, així com els seus membres, manifesta la seva total repulsa i comdemna a qualsevol actuació denigrant que lesioni la integritat personal i moral de qualsevol persona o qualsevol altre dret que es pugui veure vulnerat.

- A dia d’avui l’Associació Cultural Solera Gabellina no ha rebut cap comunicació legal envers l’existència de una denuncia formal, ni l’apertura de cap investigació sobre els fets presumptament denunciats.

- Tanmateix, és voluntat nostrai així ho hem fet, de posar-nos a disposició dels agents instructors, i les autoritats pertinents, si s’escau, i oferir la nostra total col·laboració per a la investigació i l’esclariment dels fets.

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar