inici

Cap Vermell

Comunicat de Més per Capdepera/ Plenari mes de juliolEn el darrer plenari Més per Capdepera va fer un control exhaustiu a l'equip de govern: centre de salut, incompliment d'ordenances, neteja viària...

 

 

En el darrer plenari, Més per Capdepera va interpel·lar l'equip de govern sobre una multitud de problemes que pateixen els ciutadans, i que són els següents:

1. Demanàrem celeritat en el començament de la reforma del centre de salut de Cala Rajada. La conselleria ja ha adjudicat les obres però el batle no sap quan es començaran perquè no s'ha trobat encara un lloc per reubicar el servei durant els quatre mesos que duraran aquests treballs. L'equip de govern no havia informat de res ni té alternatives d'ubicació. No sabem quan es podran començar les obres i no ho arribàrem a aclarir.

2.Ens preocupàrem per la situació viscuda a l'Agulla i per la manca de mesures preses davant l'organització de festes, els comportaments incívics i les activitats no permeses que es fan a la zona i que afecten greument la imatge del municipi, la resta d'usuaris de la platja i l'ecosistema.

3.Vàrem sol·licitar que es dugui a ple abans de l'agost la petició d'ampliació del Parc Natural de Llevant.

4.Seguim sense rebre explicacions de per què la policia sembla que no actua davant l'incompliment reiterat de les ordenances de determinats locals. Demanàrem per segona vegada la convocatòria d'un Comissió Informativa de Policia.

5.La situació de neteja viària del poble empitjora per moments i seguim sense propostes per solucionar-ho, mentre tampoc no es reclama a l'empresa per l'incompliment del servei.

6.Posàrem damunt la taula la necessitat de prendre mesures per evitar que Cala Rajada acabi depenent absolutament d'un turisme lligat a la festa i a l'oci nocturn. Volem el compliment de les ordenances municipals i la seva modificació per facilitar-ne el control, a més de l'aplicació de mesures estratègiques a mig i llarg termini.

7. Vàrem reclamar la presa de mesures per acabar amb el col·lapse del departament d'Urbanisme i la inactivitat del departament d'Activitats. La situació s'agreuja per dies i es necessari trobar solucions.

8.Demanàrem a l'equip de govern la posada en marxa d'un servei d'estiu adreçat a les persones amb discapacitat.

9.Seguim esperant la justificació del contracte de manteniment de camins i tota la documentació requerida. Són feines per valor de més d'un milió d'euros i encara no podem certificar que el contracte s'hagi complert. Encara hi ha pendent una Comissió Informativa.

10.Demanàrem per quin motiu l'ajuntament s'ha adherit al pla marc de caça que permet caçar per tot el municipi.

11.Ens preocupàrem per les accions que s'estan duent a terme per controlar la població de serps. Una plaga que ja té efectes sobre la fauna, i que està envaint fins i tot les zones urbanes.

12.Demanàrem la intervenció de l'ajuntament per garantir la conservació de la zona dunar de Cala Agulla.

13.Mostràrem el nostre desacord amb la prohibició d'aparcar al carrer Sant Andreu, ja que pensam que la millor alternativa es que sigui d'una única direcció i així evitar col·lapses a l'hora de sortida i entrada de l'escola.

 

            Més per Capdepera

 

 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar