"Aquesta directiva no ha posat traves a res ni a ningú..."

 1. El president J.A. Fajardo es va reunir amb representants de les dues candidatures que a dia d'avui es presenten a les eleccions, els va fer saber que tot i ser el president i el senyor Francisco Moreno el tresorer es volien mantenir al marge d'aquestes eleccions ja que al final de la temporada ho deixaven.
Que es reunissin entre ells i es posessin d'acord en tots els temes a tractar i que després li diguessin quin dia acordaven per les eleccions.
Que si volguessin fer reunions amb alguna plantilla de l'Escolar només ho havien de fer saber i que les oficines del club estaven a la seva disposició. Per cert, durant la reunió que van tenir el president i el vicepresident de la candidatura NOU ESCOLAR es va parlar d’un mal entès amb el tema del finançament del primer equip, i només acabar la reunió el president es va reunir amb la plantilla del primer equip i els va aclarir el tema.

2. Les reunions de la junta directiva s'han de convocar com a mínim amb dos dies d'antelació, aquesta directiva des de sempre es reuneix tots els dijous a les 20H, és a dir, les reunions es convoquen amb una setmana d'antelació.
Una altra cosa és que el president enviï els dijous un "WhatsApp" recordatori de la reunió. Això de que s'ha deixat sense convocar a algun directiu en alguna reunió de la junta directiva, que ens diguin un sol directiu que en aquests anys no hagi estat convocat a una reunió o no hagi pogut donar la seva opinió sobre qualsevol tema del club en les reunions "NI UN SOL".

3. En quant a les ajudes de les institucions són 36.000€ i no 40.000€.
LA SUBVENCIÓ DEL C.E. ESCOLAR es de 9.000€.  La resta són nòmines, seguretat social, gestoria, etc ... de l'encarregat de les instal·lacions. Repetim, la subvenció del club és de 9.000€.
En quant a les tanques publicitàries, amb la crisi d'aquests últims anys, valdria més que es informessin una mica abans de dir tonteries, ja que no tots estan al corrent de pagament.

4. El tema dels jugadors que estan jugant en altres clubs. De tota la vida hem tingut jugadors fora, per jugar en categories més altes o clubs més grans. Aquesta directiva, també podria fer un llistat de tots els jugadors que estaven jugant fora quan ells es van fer càrrec del club, Manacor, la Salle, Sant Francesc, Mallorca, Serverense, Vilafranca, etc ... Però en cap cas, se'ls va ocórrer dir que era per una mala gestió de la directiva anterior.
I amb això, no volem dir que no hi hagi pares que s'hagin portat els seus fills a altres clubs, per no estar d'acord amb la política d'aquesta directiva com ha passat sempre, i en tots els clubs del món.

5. Material esportiu.
Hi ha material: cons, pilotes, petos, etc ... que cada equip té el seu.
Altres: escales, pilota medicinal, barres, peses, gimnàs, que són compartits.
I cada any, a principi de temporada juntament amb el coordinador i el preparador físic, es revisen i es reposen el que es cregui necessari, que podria haver-hi més, és clar.

6. Aquesta directiva no ha posat traves a res ni a ningú, fins on nosaltres sabem cap representant de la candidatura "Nou Escolar" ha sol·licitat cap documentació.
L'únic soci que l'ha sol·licitat ens va fer saber que no anava a cap de les dues candidatures.
La condició per ser soci del club són les de sempre. S'ha de donar nom, cognom, domicili, DNI i el pagament de la quota.
Si és veritat que des de fa un parell de temporades, amb la sortida de la nova llei de l'emprenedor per la qual, qualsevol treballador del club, (encarregat de camp, entrenadors, massatgista, coordinador, etc ...) han d'estar assegurats, s’han de fer factures als espònsors, patrocinadors, etc ... i declarar aquests ingressos. Es va decidir que no es regalarien carnets de socis a patrocinadors, espònsors ni pares, i si el primer equip o els juvenils pugessin a preferent, on si hi ha taquilla, se'ls donaria un carnet de simpatitzant perquè no haguessin de pagar per aquests partits. Però la condició per ser soci no s'ha modificat i són les que manen els estatuts.

7. El sou dels entrenadors. Ja l'any passat es va comunicar als entrenadors que el pagament anticipat de Nadal depenia de quan es rebés la subvenció perquè hi ha unes despeses fixes com: arbitratges, seguretat social, sous i altres que no es poden deixar. Però vaja, en tots aquests any cap entrenador s'ha quedat sense cobrar.
Per cert, se'ls oblida que al desembre van entrar a les oficines del club i ens van robar.

En quant als comentaris, acusacions i insults d'alguns integrants de la candidatura "Nou Escolar" a aquesta directiva i familiars, ja farem un escrit en el moment oportú.


Junta Directiva de l'Escolar