inici

Cap Vermell

Comunicat de Més per Capdepera / A propòsit de l'enllumenat públic del Sector 7 de Canyamel

  
Hi ha barris del municipi que necessiten renovació
                                       de l'enllumenat públic tant com el Sector 7 de Canyamel


En la negociació dels pressuposts de 2016 es va acordar incloure la meitat del projecte de renovació i substitució de l'enllumenat públic del conegut com a Sector 7 de Canyamel, és a dir, els voltants de l'Hotel Hyatt. Ja en aquell moment, Més per Capdepera va manifestar que incloure la totalitat del projecte -340.000 €- no es podia justificar, atès l'estat de l'enllumenat a altres barris.

En el transcurs de l'any 2016, el Consell de Mallorca va posar a disposició dels ajuntaments les conegudes com a inversions sostenibles, corresponent-li a Capdepera més de 400.000 €. En una comissió informativa, l'equip de govern de Capdepera va manifestar que no executaria la meitat prevista en els pressuposts ordinaris i que amb els diners del Consell executaria el projecte sencer del Sector 7. La justificació: que ja es tenia el projecte fet i que no hi havia temps per a comanar-ne per a altres inversions. Aquesta decisió no va passar per Ple.

Des de Més per Capdepera no posam en dubte el mal estat de l'enllumenat del Sector 7 i la necessitat de renovar-lo, però mai hem compartit la prioritat atorgada a aquesta zona, on només hi ha un hotel, per damunt d'altres zones habitades del municipi. Gastar 340.000 € en aquella zona té difícil justificació quan són tants els barris amb fanals en mal estat, que no funcionen, amb el cablejat a la intempèrie o amb elements de distints models.

Per altra banda, resten per executar part de les mesures proposades a l'auditoria energètica de l'enllumenat públic, redactat al 2009, les quals permetrien un important estalvi en el consum. Per tant, si l'equip de govern va ser tan diligent per a tenir preparat el projecte d'enllumenat públic del Sector 7 també ho ha de ser per a acabar d'aplicar les mesures en estalvi energètic, com ara làmpades més eficients, i per preparar i executar projectes de millora de l'enllumenat en els barris que ho necessiten. 

Més per Capdepera 

Foto del mes

 

Horaris C E Escolar