inici

Cap Vermell

Comunicat de Més per Capdepera / A propòsit de l'enllumenat públic del Sector 7 de Canyamel

  
Hi ha barris del municipi que necessiten renovació
                                       de l'enllumenat públic tant com el Sector 7 de Canyamel


En la negociació dels pressuposts de 2016 es va acordar incloure la meitat del projecte de renovació i substitució de l'enllumenat públic del conegut com a Sector 7 de Canyamel, és a dir, els voltants de l'Hotel Hyatt. Ja en aquell moment, Més per Capdepera va manifestar que incloure la totalitat del projecte -340.000 €- no es podia justificar, atès l'estat de l'enllumenat a altres barris.

En el transcurs de l'any 2016, el Consell de Mallorca va posar a disposició dels ajuntaments les conegudes com a inversions sostenibles, corresponent-li a Capdepera més de 400.000 €. En una comissió informativa, l'equip de govern de Capdepera va manifestar que no executaria la meitat prevista en els pressuposts ordinaris i que amb els diners del Consell executaria el projecte sencer del Sector 7. La justificació: que ja es tenia el projecte fet i que no hi havia temps per a comanar-ne per a altres inversions. Aquesta decisió no va passar per Ple.

Des de Més per Capdepera no posam en dubte el mal estat de l'enllumenat del Sector 7 i la necessitat de renovar-lo, però mai hem compartit la prioritat atorgada a aquesta zona, on només hi ha un hotel, per damunt d'altres zones habitades del municipi. Gastar 340.000 € en aquella zona té difícil justificació quan són tants els barris amb fanals en mal estat, que no funcionen, amb el cablejat a la intempèrie o amb elements de distints models.

Per altra banda, resten per executar part de les mesures proposades a l'auditoria energètica de l'enllumenat públic, redactat al 2009, les quals permetrien un important estalvi en el consum. Per tant, si l'equip de govern va ser tan diligent per a tenir preparat el projecte d'enllumenat públic del Sector 7 també ho ha de ser per a acabar d'aplicar les mesures en estalvi energètic, com ara làmpades més eficients, i per preparar i executar projectes de millora de l'enllumenat en els barris que ho necessiten. 

Més per Capdepera 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar