inici

Cap Vermell

Comunicat de Més per Capdepera: Ordenança d'ocupació de via pública

 MÉS per Capdepera considera injustificable passar un altre estiu sense una nova ordenança d’ocupació de via pública”  Des de l'inici de la present legislatura, l'equip de govern de l'Ajuntament està treballant per a l'aprovació d'una nova ordenança d'ocupació de via pública, tasca que es duu a terme amb l'aportació de la resta de partits polítics. Durant aquests quasi dos anys s'han fet distintes reunions, però allò cert és que la major part del temps no s'ha produït cap impuls per part de l'equip de govern, deixant que passassin els mesos, de manera que ens apropam a l'inici d'una nova temporada turística sense indicis que la norma pugui ser aprovada.

  Cal recordar que l'ordenança en vigor no dóna resposta als problemes derivats de l'ocupació de voreres, carrers i places per les terrasses de bars i restaurants, i de fet hem vist com en els darrers anys aquesta ocupació s'ha descontrolat, ha accedit a zones històricament reservades per als vianants, com ara la vorera de mar, i ha causat nombrosos greuges comparatius. En general, la norma actual també s'ha demostrat incapaç de fer front a determinats abusos.

  Des de MÉS criticam la manca de preocupació de la regidoria de Vies i Obres, que fins fa un mes i mig no ha presentat cap proposta real sobre la qual treballar. A partir d’aquest moment hem posat totes les nostres propostes sobre la taula i des de la darrera comissió del 8 de febrer encara esperam una resposta. Val a dir que fa més d’un any que es va començar a encetar el tema i que des del juny de 2016 fins a finals de gener del 2017 no se'n va parlar, tot i que, tant a comissions informatives com a plenaris, MÉS hi ha insistit constantment.

 Algunes de les propostes fetes per la nostra agrupació son: la delimitació d’un percentatge màxim d’ocupació de les places i zones per a vianants que no superi el  25% i el 30%, respectivament, la garantia d’un pas mínim per als vianants de 2,5 metres, la reserva de la vorera de mar per als vianants i la ubicació de les terrasses a la zona més propera a la façana dels establiments, com ara en el cas del carrer Gabriel Roca.

  Des de MÉS pensam que hi ha hagut temps més que suficient per a aprovar una nova norma i que la falta d'impuls de l'equip de govern s'explica per la falta d'interès de tenir uns nous criteris més clars i restrictius en vigor. Mentrestant, passa el temps i aviat començarà de ple una nova temporada turística sense eines per a regular de manera seriosa aquesta tema.

 
 MÉS per Capdepera

 
Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:


Tercer sector:
“L’acció social en marxa”


Horaris C E Escolar