inici

Cap Vermell

Comunicat de Més per Capdepera/ Policia tutor

MÉS per Capdepera reclama la recuperació del policia tutor a l'IES

 

   A l'inici del curs 2015-2016 es va donar de baixa l'agent que feia les funcions de policia tutor a l'IES de Capdepera. Tots els actors implicats coincideixen que aquesta persona feia una gran tasca de prevenció de la conflictivitat entre els estudiants.

    De llavors ençà cap agent realitza aquestes funcions i no ens consta que l'equip de govern hagi fet cap passa per a restituir la situació, ni que s'hagi format ningú per dur endavant la tasca o per convocar la plaça, malgrat les reiterades peticions dels responsables del centre educatiu, així com de mares i pares.

   En aquest temps en què s'ha estat sense policia tutor s'ha perdut una eina imprescindible per a resoldre conflictes, circumstància que ha duit professors i progenitors a mostrar la seva preocupació en repetides ocasions.

    Des de MÉS per Capdepera pensam que l'equip de govern no pot seguir actuant com si res succeís. Es mal d'entendre que mentre s'han incorporat nous agents a la plantilla per realitzar les tasques convencionals no s'hagi pogut dotar el cos d'algú capacitat per a fer de policia tutor. Ha arribat l'hora, per tant, de solucionar aquest problema i començar a actuar: o be cobrint la plaça o be formant agents de l'actual plantilla.

MÉS per Capdepera Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar