inici

Cap Vermell

El temps avorta la cavalcada

Suspesa la cavalcada de Sant Antoni Ens ho acaben de confirmar des de la presidència de l'Obreria: queda suspesa la cavalcada de Sant Antoni d'aquest capvespre. El temps ha dictat sentència i enguany haurem d'esperar a Cala Rajada... si la meteorologia no ho impedeix.

I això no obstant, visca Sant Antoni!

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:
Horaris C E Escolar