inici

Cap Vermell

Valoració de Guanyem Capdepera sobre l'Ecotaxa i els projectes

    

Des del passat 1 de juliol de 2016 va començar a aplicar-se el tribut que amb nom oficial d'"Impost de Turisme Sostenible" fa referència al que abans era l'Ecotaxa, amb què es calcularia recaptar a nivell autonòmic prop de 50 milions d'euros.

Sent Guanyem un partit que té entre els seus objectius la sostenibilitat del medi ambient i del model productiu (l'hostaleria), no podíem estar més que a favor amb tal proposta. Però pensam que sent una comunitat autònoma, les Balears, amb tan rics ingressos provinents del turisme i amb una balança en el comerç exterior favorable, haguem de recórrer a sol·licitar amablement als turistes entre 0,50 i 2 euros per persona per nit, quan en la nostra opinió el que hagués tocat fer és una gestió adequada i planificada d'ordenació del territori i protecció del medi ambient, en proporció al i de la mà del creixement del turisme i les seves conseqüències ambientals (però, què podíem esperar del PPSOE en les ultimes legislatures!), a més d'una actuació clara, responsable i decidida en la lluita contra el frau fiscal, sobretot empresarial, ja que els més rics són els que més evadeixen (IVA, imposat a societats, etc.) Però, això? ni anomenar-ho. Més fàcil de fer que els empresaris deixin el frau fiscal és llevar-los els diners als visitants per fer sostenible un model que ja de per si genera molts ingressos i beneficis.

Així i tot, estam a favor de l'Ecotaxa i donam el nostre suport als projectes que puguin sorgir. Els municipis han d'elaborar propostes i presentar-les al govern de les Illes Balears. És així com MES per Capdepera durant els últims mesos va proposar dos projectes que creiem que tenen objectivitat i aquests són: Un projecte sobre el camí costaner que recorre des de l'hotel Aguait fins a es Carregador. I un projecte de carril bici, que recorri per trams el municipi.

Pel que fa a aquests dos projectes n'estam a favor, excepte amb un matís, i és que dins l'Ecotaxa trobam que hi ha dues línies a seguir: una és la sostenibilitat turística i l'altra, la sostenibilitat ambiental. Referent a això Guanyem per Capdepera es decanta per utilitzar els diners de l'Ecotaxa per a la sostenibilitat del model productiu pel que fa a sostenibilitat ambiental abans que a sostenibilitat turística. És a dir, destinar a projectes que minorassin l'impacte ambiental. Això davant projectes de sostenibilitat turística que facin referència a la sostenibilitat de la infraestructura turística. És a dir que ens decantam a favor d'usar aquests diners per a projectes que preservin el medi ambient per a la nostra qualitat de vida i les generacions futures.

D'altra banda, hi ha la sostenibilitat de les infraestructures, per al sosteniment de les quals el finançament ha de partir de les mateixes fonts que s'enriqueixen amb el turisme, és a dir que els hotels i les empreses financin les inversions per les quals després porten a terme l'explotació del turisme.

Les dues propostes del MES són objectives a Capdepera i els donam suport, però a partir del moment en què es realitzin amb una partida pressupostària diferent a l'Ecotaxa i que l'Ecotaxa la utilitzem per reduir l'impacte ambiental sobre el territori generat pel turisme. 

Així doncs poden ser proposades les de preservar les dunes de cala Agulla i cala Mesquida, preservar la pineda, elaborar un projecte de prevenció d'incendis del bosc, protegir el litoral dels residus, com plàstics que arriben al mar (no ens oblidem que ja no es veuen tortugues per la quantitat de bosses que hi ha a la mar, això sí que va ser un impacte que ja no revertirem), la depuradora (durant l'estiu no dóna l'abast per depurar tota la quantitat d'aigua que generam), entre d'altres.

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:
Horaris C E Escolar