inici

Cap Vermell

Constituïda l'associació Avançam

Pere Fuster nomenat secretari de l'Associació Avançam pel dret a decidir.
El passat divendres 30 de desembre se va constituir a Can Alcover, a Palma, l'
Associació Avançam pel dret a decidir, formada per regidors de les corporacions locals i consellers electes dels Consells Insulars de les Illes Balears. A l'assemblea s'ha decidit la constitució d'una associació per garantir un millor funcionament intern. A dia d'avui, Avançam ja compta amb 112 regidors i consellers adherits, tots ells de Mallorca, que formen part de diferents forces polítiques. En el futur s'espera comptar amb la incorporació de més regidors, en especial de les altres illes. Es valora molt positivament que el dia de la partida oficial ja s'hi hagi adherit un nombre tan important de càrrecs locals i insulars.


 
L'assemblea ha aprovat els estatuts de l'Associació, els quals fixen l'àmbit territorial de les Illes Balears per dur a terme les seves activitats i a més determinen que els objectius principals seran “Esdevenir un espai de debat on compartir idees, iniciatives, experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per dur els pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera cap a l’autogovern i la sobirania fiscal, i cap a un escenari en què sigui possible decidir lliurement el propi futur com a poble i la conveniència de comptar amb estructures pròpies d’un Estat lliure i democràtic. Igualment, es vol  conscienciar la ciutadania pel que fa als objectius ja esmentats d'exercir el dret a l’autogovern, de recaptar i gestionar tots els recursos econòmics que es generen i de decidir el propi futur com a poble”.


Finalment, l'assemblea ha elegit la primera Junta Directiva que coordinarà l'Associació durant els dos primers anys i que està formada pels següents regidors:
 
President: Miquel Oliver (Manacor)
Vicepresidenta: Margalida Seguí (Banyalbufar)
Tresorer: Andreu Castanyer (Sóller)
Secretari: Pere Fuster (Capdepera)Vocals:
Catalina Munar (Sa Pobla)
Maria de Lluc Bauzà (Vilafranca)
Dídac Alcalà (Valldemossa)
Pere Josep Bauzà (Petra)
Helena Paquier (Palma)
 
 
Miquel Oliver Gomila
Regidor de l'Ajuntament de Manacor i President de la Plataforma Avançam


Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:
Horaris C E Escolar