El GOB demana als Reis d'Orient rigor pel govern Armengol
El GOB ha demanat reiteradament al Govern de Francina Armengol que posi remei al desgavell territorial, urbanístic i turístic que deixà el Govern Bauzá.

 

En resposta a les nostres peticions, han declarat públicament que fan seves les peticions ecologistes, que el GOB presentà en forma d’Iniciativa Legislativa Popular aquest mateix any 2015.

Perquè els consellers del PP Carlos Delgado i Gabriel Company deixaren un llegat molt perniciós pel territori i pel medi ambient balear. Les seves lleis urbanístiques, turística i agrària faciliten projectes que poden desfigurar encara més les nostres illes. El remei que el GOB demana al Govern Armengol és la derogació d’articles i disposicions concretes d’aquestes lleis del Govern Bauzá.

Ara que els Reis d’Orient duran regals als nins i les nines de les Illes Balears, el GOB els demana que Govern Armengol rebi un cofre ben ple de rigor, compromís amb el territori i bon govern amb els que complir les seves Promeses electoral i derogar els articles més perniciosos de les lleis Bauzá.

Per fer-los les coses fàcils, aquí tenen una bona llista de derogacions i modificacions urgents de les lleis del Govern Bauzá:

 • · L’amnistia d’edificacions a sòl rústic (D.T. 10a de la LOUS 2/2014).
 • · Eliminar la figura dels assentaments en el medi rural, perquè premien als infractors del sòl rústic (derogar els arts. 24 i 26 de la LOUS 2/2014).
 • · Eliminar la resurrecció de zombis i fantasmes urbanístics (derogar la D.A. 6a de la LOUS 2/2014).
 • · Derogar la dispensa del compliment dels paràmetres urbanístics, territorials i turístics per les modernitzacions d’establiments turístics (D.A. 4a de la Llei 8/2012 del Turisme).
 • · Derogar les facilitats per fer equipaments a sòl rústic (D.A. 19a i D.T. 6a de la Llei 8/2012 del Turisme). Refermar la inadequació de fer més camps de golf/polo, la seva oferta complementària o centes comercials a sòl rústic.
 • · Desclassificar sòls urbanitzables i urbans no transformats i en condició rural. Modificar la Disposició addicional 6a i la disposició transitòria 1a de 1a Llei 7/2012 de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible.
 • · Fer prevaler la legislació urbanística i d’ordenació territorial a l’agrària, eliminar la Disposició final 2a i l’article 104 de la Llei agrària.
 • · Protecció amb categoria d'ANEI-ANP dels espais inclosos en la Xarxa Natura 2000: LIC, ZEPA i ZEC. La seva protecció ha de ser urbanística, incloent-los a la Matriu de Sòl Rústic amb la mateixa protecció que les ANEI-ANP. Aquesta Matriu recuperaria també el seu nivell de protecció del sòl rústic de la Llei 6/1999 de les DOT, després del seu debilitament amb la Disposició Final de la Llei 12/2014 Agrària.
 • · Recuperar el principi d’exclusivitat d’ús pels establiments d’allotjament turístic que suposa posar fre a la transformació d’hotels en d’altres negocis.
 • · Descartar les noves autopistes i autovies.
 • · Aplicar una moratòria de ports, per evitar la nova creació i ampliació dels existents.
 • · Prohibir per llei la importació de residus.
 • · Fomentar l’autoconsum energètic.
 • · Reforçar la moratòria turística, amb una nova redacció per l’article 88.5 de la Llei 8/2012 del Turisme que imposi que per obrir una nova plaça calgui tancar-ne dues, Llei 8/2012 de Turisme, article 88.5.