I tu, què demanaràs als Reis?
- Donar veu als que no en tenen.
- Una veu pròpia per a aquest país.
- Contribuir al canvi polític
- Compartir prosperitat i riquesa.