Un dia per reivindicar...... i celebrar.

 


DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA En 2015, el Dia Internacional de la Dona, que es commemora el 8 de març a tot el món, posarà en relleu la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, un full de ruta històric, subscrit per 189 governs fa vint anys, que va establir l’agenda per a la materialització dels drets de les dones. Si bé els assoliments han estat molts des de llavors, les bretxes que encara persisteixen són nombroses i profundes.

Aquest és el moment de defensar les conquestes de les dones, reconèixer desafiaments i posar més atenció als drets de les dones i a la igualtat de gènere, per motivar totes les persones a fer la part que els correspongui. La Plataforma d’Acció de Beijing s’enfoca en dotze esferes d’especial preocupació, i imagina un món en el qual totes les dones i les nines puguin exercir les seves opcions, com ara participar en la política, educar-se, obtenir un ingrés, i viure en societats lliures de violència i discriminació.

La Plataforma d’Acció de Beijing assenyala les esferes, els àmbits crítics, que els governs, les Nacions Unides i els grups de la societat civil han d’assumir per fer dels drets humans de les minories una realitat: la dona i la pobresa, l’accés desigual a l’educació, la falta d’accés i l’accés desigual als sistemes de salut, la violència contra la dona, els diversos aspectes de la vulnerabilitat de la dona en els conflictes armats, la desigualtat en les estructures econòmiques, la desigualtat en el poder i la presa de decisions, la manca de mecanismes institucionals diversos per millorar l’avenç de la dona, la falta de respecte i la protecció inadequada quant als drets humans, la subrepresentació de la dona en els mitjans de comunicació, la desigualtat en la gestió dels recursos naturals i en la protecció del medi ambient i, finalment, la discriminació i la violació de les nines.

El Dia Internacional de la Dona va sorgir de l’activitat dels moviments obrers a finals del segle XX a l’Amèrica del Nord i Europa. Des de llavors, el Dia Internacional de la Dona ha adquirit una dimensió global per a les dones dels països desenvolupats i en desenvolupament. El creixent moviment internacional de les dones ha ajudat que la commemoració ofereixi l’oportunitat d’incrementar el suport dels drets i la participació de les dones en les esferes política i econòmica. El Dia Internacional de la Dona ha passat a ser un moment de reflexió sobre els progressos assolits, una crida al canvi, i una celebració dels actes de valor i determinació de dones corrents que han tingut un paper extraordinari en la història dels seus països i les seves comunitats.

El lema d’enguany, «Igualtat per a les dones: progrés per a tothom», subratlla que la igualtat de gènere, l’apoderament de les dones, el respecte total dels drets humans de les dones i l’erradicació de la pobresa són essencials per al desenvolupament econòmic i social. També destaca el paper clau de les dones com a agents del desenvolupament.

 “Els països en els quals hi ha més igualtat de gènere experimenten més creixement econòmic. Les empreses que compten amb més líders dones aconsegueixen més bons rendiments. Els acords de pau que inclouen les dones són més duradors. Els parlaments en els quals hi ha més dones aproven lleis sobre qüestions socials clau com la salut, l’educació, la lluita contra la discriminació i la manutenció dels infants. Les proves no deixen lloc a dubtes: la igualtat de la dona suposa progressos per a tots.” (Ban Ki-moon, secretari general de l’ONU)

Des de l'Ajuntament de Capdepera, ens adherim a aquesta declaració institucional tramesa per l'Institut Balear de la Dona i renovam el nostre compromís de promoure la igualtat real entre homes i dones que contribueixi a construir una societat més lliure i justa; potenciant la participació de les dones en tots els àmbits de la vida política, econòmica i social.