Es Grup es presentarà a les eleccions municipals 2015
 Aquesta nota és per a informar a la ciutadania que el partit, d'àmbit municipal, ES GRUP ens presentem, per cinquena vegada, a les eleccions municipals del proper mes de maig. Amb això pretenem aclarir dubtes o comentaris malintencionats que poguessin sorgir.
Hem fet aquest pas endavant, conscients que som un partit petit, però amb les idees ben clares i amb vocació de govern.
A les nostres sigles hi caben persones de tot tipus d'ideologies, sempre que adquireixin el compromís de treballar per i per al nostre municipi.
  Per això, amb la mateixa, volem informar que estarà en els llocs de sortida de la nostra candidatura una persona coneguda i apreciada per tots. No és una altra que Bernard Boutique, que fins fa poc temps militava en un altre partit d'àmbit nacional i que ja va explicar, en els mitjans de comunicació locals, els motius de la seva marxa.
Creiem que és una persona capacitada, coneixedora de la política municipal, que ha viatjat per moltes zones turístiques de tot el món i, per tant, coneixedora del funcionament del principal motor econòmic del municipi que no és altre que el turisme. Aquesta molt implicat en la promoció dels nostres valors culturals, per tant, creiem que si assumeix responsabilitats de govern, podrà ser molt útil per a la millora de la qualitat turística i, és clar, redundarà en benefici de tots i cada un dels ciutadans que d'una manera o altra, vivim d'aquesta activitat.

ES GRUP