A una recent entrevista a Ivon Renaud, ens comentava la posada en marxa del Pla Millora. Ara es pretén consolidar a partir de l'experiència d'enguanyDes de fa ja un temps en el departament de Serveis Socials s'estava elaborant realitzar un canvi de treball en la metodologia d'intervenció, que passés de ser majoritàriament individual/familiar a considerar-se també grupal/ comunitària, com una estratègia que permetés arribar a un major nombre de persones d'una forma diferent, on la persona usuària pogués dur a terme un creixement i un canvi personal.

Fruit d'aquest estudi sorgeix el "Projecte Millora", que té com a objectiu incidir en el procés de transformació de l'individu i del propi grup a través d'una acció educativa que permetre adquirir una actitud creativa que modifiqui llur situació i els capaciti com a elements actius de la comunitat a la qual pertanyen.

Durant els mesos d’octubre i novembre s'ha realitzat el "Projecte Millora", en el qual s'ha treballat amb les persones amb l’objectiu de fomentar-ne l’autonomia i la seva capacitació per poder optar a un treball i alhora millorar la imatge del nostre municipi.

L’activitat ha consistit a realitzar tasques de suport a l’equip del departament de Medi Ambient, netejant diferents espais del municipi (camins municipals, espais verds, platges, etc) i també fent de suport a la brigada municipal, en les tasques de manteniment del municipi.

Aquestes tasques s'han realitzat 4 dies a la setmana de 9h a 13h i, per altra banda, un dia a la setmana s'ha fet una formació complementària de 10h a 12h, en temes relacionats amb el reciclatge de fems, reciclatge dels residus, comerç just, sistema de gestió ambiental de les platges, bones conductes a les platges, ecosistema
marí, habilitats socials i economia domèstica. També han visitat les instal·lacions de TIRME (Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca) a Palma amb l'objecte de conèixer el procés de la gestió de residus.

Han participat d'aquest projecte 11 usuaris de Serveis Socials, sota la supervisió d’un tècnic de Serveis Socials, un tècnic de Medi Ambient i el cap de la Brigada. Per a aquesta tasca cada persona ha rebut una beca setmanal de 90€.

A causa de l'èxit de participació i motivació de les persones, així com també del treball realitzat per al municipi de Capdepera, s'ha decidit incloure aquest projecte pilot com a projecte propi anual