15 anys de l'estalvi ètic de Colonya 

 


Avui fa 15 anys,  el 20 de desembre de 1999, es va produir un fet insòlit dins el sistema financer: Colonya Caixa Pollença, en un exercici  d´innovació financera que posava la creativitat al servei del bé comú, va presentar, a la Cambra de Comerç de Palma, una de les experiències de Responsabilitat Social més importants que s’han desenvolupat  a Espanya: l’Estalvi Ètic.

En un temps en què parlar d’Ètica, i no tan sols en el món financer, era un fet molt aïllat, Colonya, fidel als seus principis fundacionals i amb la voluntat de reforçar el seu compromís social, comença a parlar d’Ètica amb veu alta; i  no només en parla, sinó que decideix invertir en Ètica i crea L’Estalvi Ètic: un model financer, basat en l’ètica, la solidaritat i la transparència, que permet establir relacions entre las persones estalviadores i les emprenedores, amb el fi de finançar projectes que tinguin objectius de benestar social i que afavoreixin la cohesió social i el desenvolupament sostenible.

Aquesta callada, innovadora i valenta aportació que va realitzar Colonya va posar a l'abast de la ciutadania els instruments financers necessaris per desenvolupar l'ètica i la solidaritat.

Vist des de la perspectiva que donen 15 anys, podem afirmar que  adoptar criteris ètics en el procés de finançament ha convertit Colonya en un referent ètic per a totes aquelles persones i entitats de les Illes que volen fer un ús socialment responsable dels seus doblers.

Però tenim molt clar que l'Estalvi Ètic no és un concepte fet i acabat,  ni molt menys perfecte, sinó que està en procés de contínua transformació i millora, amb permanent diàleg amb la societat, per tal de donar resposta a les seves demandes ètiques.

Hem comprovat que incorporar l’ètica a les decisions diàries d’estalvi i inversió és un bon instrument per treballar per un món més just i sostenible. Colonya, en aquesta tasca, també vol estar al seu costat. Per molts d’anys.

 

Antoni S. Amengual Cladera
Coordinador de l'Estalvi Ètic de Colonya Caixa Pollença