CAMPANYA "PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CAP A LES DONES”Avui, dia 25 de novembre, es commemora el "Dia Internacional per a l'eliminació de la Violència cap a les Dones".
El passat dia 6 de novembre en sessió plenària ordinària es va aprovar per unanimitat una declaració institucional sobre el dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, amb l'objecte de fer palesa una responsabilitat compartida com a institució pública i com a poble a fi d’aconseguir una societat lliure de violència contra les dones.
Des dels Serveis Socials Municipals s'ha organizat un punt d'informació i assessorament de la violència cap a les dones als mercats del municipi. El passat dissabte 22 de novembre vàrem ser al Mercat de Cala Rajada i demà dimecres 26 de novembre anirem al Mercat de Capdepera de 9 a 12h Per altra banda, al Centre Cap Vermell de Cala Rajada durant tota aquesta setmana es pot visitar l'exposició "Cartells 25 de novembre", de l'Institut Balear de la Dona.
L'Ajuntament de Capdepera s'adhereix a la campanya de sensibilització del 25 al 28 de novembre lliurant llaços de color violeta (símbol identificatiu) a tota la ciutadania. Si tens ganes de participar-hi recull el teu llaç violeta a les oficines municipals de Capdepera i/o de Cala Rajada
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 25 DE NOVEMBRE DE 2014 DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

Reunits en sessió plenària ordinària, la qual tingué lloc el dia 6 de novembre de l’any 2014, hem aprovat la Declaració Institucional següent amb motiu del 25 de novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones.

En la Conferència Mundial de Beijing, ja es va reconèixer la violència contra les dones com un obstacle per a la igualtat, el desenvolupament i la pau dels pobles, que impedeix que les dones gaudeixin dels drets humans i llibertats fonamentals.

L’eradicació de les vulneracions dels drets humans i llibertats fonamentals és un mandat normatiu derivat dels tractats internacionals de les Nacions Unides i la Unió Europea, ratificats per el Govern d’Espanya, per tant ha de ser tractada amb màxima prioritat en les agendes de les diverses administracions públiques com a garants dels
drets de les dones.

Lluny del mite que en les generacions més joves, la desigualtat entre dones i homes i la violència contra les dones estan ja superades, la realitat ens mostra que la incidència de la violència de gènere en la població juvenil és preocupant.

Les dades indiquen un augment de l’assetjament sexual per part dels al·lots en edat adolescent, una major violència en les relacions de festeig i una baixada en l’edat de la interposició de les denúncies. És imprescindible promoure polítiques i actuacions adreçades a la sensibilització social i a una educació en el valor de la igualtat, així
com també, l’eradicació de la desigualtat estructural que encara avui persisteix en la nostra organització social. És molt clar: com més igualtat, menys violència.Reiteram, una vegada més, la nostra condemna ferma de qualsevol expressió de violència contra les dones i el nostre suport institucional i incondicional a les dones víctimes i als seus fills i filles. Cal recordar les 43 dones mortes assassinades enguany a Espanya i, especialment, les de les Illes Balears: Olha Yuriyiuna, Rosa Maria Martínez i Isabel Barceló.

És per això que l'Ajuntament de Capdepera manifesta el compromís com a administració pública de compartir la lluita contra la violència de gènere per mitjà de polítiques i actuacions públiques dirigides a promoure la igualtat entre dones i homes, com un valor social inqüestionable per a una societat que se sustenti sobre la defensa dels drets inalienables i irrenunciables per a la igualtat i la dignitat de totes les persones.

En coherència amb aquest compromís, i des de la unitat de tota la corporació local, serveixi aquesta declaració institucional per fer palesa una responsabilitat compartida com a institució pública i com a poble a fi d’aconseguir una societat lliure de violència contra les dones.