2 empreses del municipi s'han acollit a la convocatòria 2014 de bases per a la normalització lingüística a les empreses de Capdepera 


 En aquest exercici 2014 l’Ajuntament de Capdepera ha destinat una partida dels seus pressupostos a les subvencions per a la normalització lingüística a les empreses municipals, distribuïdes en diferents conceptes (rètols comercials i de vehicles, edició o renovació de cartes de restauració i documents publicitaris i administratius d’empresa).

L’objectiu d’aquestes subvencions és:

- Consolidar i estendre la presència de la llengua catalana al món empresarial municipal, mantenint-ne el seu espai juntament amb altres llengües pròpies del sector turístic.

- Treballar en temes de qualitat i diversitat lingüística com a sinònims de qualitat empresarial. En aquest sentit, amb personal del SICTED s’ha elaborat un directoride recursos lingüístics per al turisme consistent en webs, aplicacions mòbils i autoaprenentatge de llengües, que es pot consultar i/o descarregar des de la web municipal.

- I, en tercer lloc, donar difusió d'aquelles empreses que fomentin la normalització lingüística a la seva empresa.

A pesar de comptar amb aquestes ajudes, enguany únicament hi ha concorregut 2 empreses municipals: 1 supermercat i 1 cafeteria-restaurant, per un import total de 621€.

Amb aquestes subvencions aquestes empreses contribueixen a redreçar la situació de la llengua pròpia en el context empresarial i comercial en un municipi turístic i plurilingüe on, moltes vegades, el català –tot i ser una de les llengües pròpies d’aquesta comunitat- té poc pes en aquests àmbits.