La situació que viu l’equip de govern, un més dels despropòsits que l'han caracteritzat, posa de manifest que aquesta legislatura és per a oblidar

 Segons informacions aparegudes en alguns mitjans de comunicació, pareix que és intenció del Batle de fer cessar la regidora de Turisme, Carmen Riera, per discrepàncies internes. En primer lloc cal dir que el Sr. Fernàndez li pot treure les competències a la Sra. Riera, com ara Turisme, i donar-les a un altre regidor quan estimi oportú, tant si aquella està de baixa mèdica com si no, ja que aquesta és una potestat del primer edil. El Batle confon –no sabem per quin motiu– la situació laboral d’un regidor amb la d’un funcionari. Per tant, l'acusació que la Sra. Riera està allargant la baixa per no deixar de cobrar no ens l’acabam de creure.
 
Si s’acabàs produint aquest cessament serien set –i encara no ha acabat la legislatura– els regidors que haurien dimitit o haurien estat cessats al llarg d’aquesta període, tres del PSOE i quatre d’UCAP. Mai s’havia viscut res semblant a la història democràtica de Capdepera i per moltes explicacions que es vulguin donar aquesta situació és inadmissible en qualsevol democràcia avançada.
 
Aquest darrer afer ve precedit de retrets públics entre els membres de l’equip de govern, de renúncies a obres i infraestructures per poder cobrir els desfasaments pressupostaris en matèria de festes i misters gais, i d’una absoluta manca de comunicació interna –en el sentit més estricte de la paraula. La conseqüència d’aquest desgavell ofereix situacions com la del passat cap de setmana, en què es feren coincidir dos actes culturals el mateix dia i a la mateixa hora: un festival amb participació de la regidoria de Serveis Socials i un altre de programat per Turisme.
 
Com ja hem manifestat des de MÉS en diferents ocasions, el Batle no sembla capaç de cohesionar i organitzar un equip de feina, com tampoc de procurar la bona relació entre els regidors; i a les proves ens remetem. Pensam que un equip de govern en cap cas ha de ser com el que ara mateix governa Capdepera. Un equip de govern ha de ser un grup de persones preparades, responsables i cohesionades, capaces de dur endavant la seva tasca des de la coordinació que ha d'exercir el Batle, però sense la constant intromissió i fiscalització d'aquest.
 
Els regidors han d'assumir un projecte comú, però ho han de fer amb un mínim d'autonomia. El Batle no ha de ser una mena de policia, sinó la persona que marqui la línia a seguir, coordini l’acció dels regidors i procuri la bona relació entre tots els membres de l'equip.
 
Tot això és més fàcil si se sap quin model de poble es vol, si hi ha uns objectius marcats i uns principis programàtics pactats i clars. Però res d’això s’ha donat a la present legislatura, marcada per la improvisació i pels girs i canvis constants en qüestions pressupostàries.
 
I en tot això sorprèn la posició d’UCAP, que es dedica a donar la darrera empenta als seus membres a l’equip de govern quan aquests tenen problemes amb el Batle o amb altres regidors, en lloc de sortir en defensa de la seva gestió, i tot amb l’únic objectiu de no perdre la minsa quota de poder que encara ostenta.
 
MÉS per Capdepera