“No hi ha lloc per  a més excuses per retardar el consens i execució de les partides pressupostades per embellir Cala Rajada” 
   Inversions a Cala Rajada. En el darrer Plenari del mes de setembre, l'equip de govern va aprovar una transferència de crèdit de 34.000 € de la partida pressupostada per a l'embelliment de Cala Rajada a la compra de mobiliari per a les oficines de l'Ajuntament i per a la compra d'un cotxe per a la Policia.

  MÉS no posa en dubte la necessitat d'aquestes despeses, però sí que vàrem posar damunt la taula l'enderrariment injustificat en l'elecció i execució de les obres d'embelliment de Cala Rajada que, cal recordar, compta amb una partida de 450.000 € en els Pressuposts de 2014. L'equip de govern, a principi d'any, es va comprometre a consensuar amb els partits polítics amb representació municipal, i després amb els ciutadans del municipi, l'elecció dels llocs o infraestructures en què es gastarien aquests diners. A dia d'avui, ja en el mes de setembre, no s'ha fet res.

  A MÉS dubtam que a final d'any s'hagi avançat gens en aquest aspecte i pensam que tots aquests diners a invertir a Cala Rajada i no executats es vendran com un superàvit o reducció del dèficit, però en realitat es tractaria simplement de no dur endavant unes inversions pressupostades i de màxima urgència per a Cala Rajada, una zona que necessita millores en quasi tots els nivells: carrers, aceres, fanals...

   En definitiva, demanam a l'equip de govern que posi en marxa, ja, el procediment per a consensuar i executar les obres i millores pressupostades per a Cala Rajada.

  Capdepera Ràdio. La ràdio municipal, que en el passat va arribar a ser una eina de participació social i de comunicació àmpliament valorada i coneguda pels ciutadans, ara viu un moment de decadència. De fet recentment ha estat un bon grapat de dies sense emetre res. I per suposat tampoc emet els Plenaris. Requerit l'equip de govern sobre tal situació, no varen saber oferir cap resposta.

  És impropi d'un equip de govern suposadament progressista deixar morir un mitjà de comunicació i participació públic al servei dels ciutadans. En conseqüència, demanam que algú se'n faci càrrec, que se li dóni l'ús que sempre ha tengut i, evidentment, exigim que es tornin a retransmetre els plenaris, una via emprada per molta gent per a assebentar-se del que passa a nivell polític.

 

MÉS per Capdepera