Arran dels comentaris sobre la Processó del Carme, Feliciano Casas, cap de Protecció Civil de Capdepera, ha volgut fer algunes puntualitzacions, que recollim tot seguit.Parlam amb en Feliciiano amb la intenció de puntualitzar i aclarir alguns comentaris que van sorgir el dia de la Processó del Carme, dels quals Cap Vermell es va fer ressò a la crònica de les festes. Com no podia ser d'altra manera, Cap Vermell s'ha posat en contacte amb el senyor Casas, per poder oferir la versió del cap de Protecció Civil sobre la seva actuació.

El que ens va explicar és que l'Ajuntament de Capdepera el va nomenar coordinador de seguretat dels actes de la Processó Marítima i dels Focs del Carme. Aquest nomenament i la demanda de permís per als actes va ser remès a Capitania Marítima,  que ho confirmà, fent referència al RD 62/2008 per a actes nàutics col·lectius.

En aquest decret se relacionen les funcions del coordinador i els requisits per a realitzar-se l'activitat. Conscient de la impossibilitat d'aplicar totes les exigències previstes a totes les embarcacions participants, s'optà per demanar a les barques petites que, almanco,  els nins i nines duguessin armilles salvavides. A les barques grans es parlà amb els patrons perquè s'embarcàs  un un voluntari de Protecció Civil  en cadascuna, que pogués comunicar si es produïa qualque incident.

Segons el senyor Casas, és intenció de Protecció Civil tenir una reunió amb la Confraria de Pescadors per tractar el tema i parlar de la Processó de barques del proper any.Des de Protecció Civil es mobilitzaren 14 persones per als actes prevists al moll. 

Pel que fa al comentari de Cap Vermell, en cap moment qüestionam la feina que realitzaren els voluntaris de Protecció Civil a les festes (i altres actes en què participen), tot al contrari, valoram molt positivament l'altruista tasca que realitzen. Ara bé, hem d'insistir en la pràcticament nul·la conflicitivat de la Processó del Carme, amb una sinistralitat pràcticament inexistent i, per tant, amb una poc justificable exigència de segons quines mesures de seguretat. I, una vegada més, ens remetem a la profusa iconografia - fotos i vídeos - de totes les processons que es fan a l'illa, i fora Mallorca, per a demanar-nos, una vegada més si a Cala Rajada s'aplica amb especial rigor una legislació gairebé impossible de complir.

Seguretat? Sí! Com més millor, perquè, com que no passa res mai, si un dia passàs alguna cosa, sortiria del llest de torn per dir: "Ho veis? Ja havíem avisat!" Però, per aquesta regla de tres, per por, no ens mouríem de ca nostra, no fossin coses...

I si parlàvem de seny?