inici

Cap Vermell

Cursos de tècniques d'estudi -publicitat-

CURSETS  D‘ESTIU

TÈCNIQUES D’ESTUDI  I POTENCIACIÓ D’HABILITATS MENTAL

Juliol i agost. Material inclòs.


EN GRUP

JULIOL I AGOST. 16 h (1 sessió setmanal de 2 hores)

MATERIAL INCLÒS (QUADERNET, FITXES)

TESTS PSICOTÈCNIS (CONCENTRACIÓ, MEMÒRIA, COMPRENSIÓ)

IMPARTIT PER:  JOANA A. FLAQUER. PSICÒLOGA

TELEF: 689684496.   CALA RAJADA

PLACES LIMITADES PER GRUP
 • EN GRUP

 • 16 HORES DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST (1 SESSIÓ SETMANAL DE DUES HORES)  

 • EDAT: DE  3º   PRIMARIA  A   4º  ESO.   

 • CONTINGUT DEL CURSET:

 • EXPLICACIÓ I APUNTS HÀBITS D’ESTUDI

 • EXPLICACIÓ I PRÀCTIQUES DE TÈCNIQUES D’ESTUDI:

            SUBRATLLAR, ESQUEMATITZAR, RESUMIR, REDACTAR      

 • AVALUACIÓ D’INICI I FINAL AMB TESTS PSICOTÈCNIS DE:

            ATENCIÓ, MEMÒRIA, COMPRENSIÓ LECTORA.

 • FITXES DE MEMÒRIA, ATENCIÓ, OBSERVACIÓ, RELACIÓ.

 • POTENCIAR L’AUTOBSERVACIÓ I AUTOCRÍTICA

 • MOTIVACIÓ

 • PREU TOTAL: 160€ ( 10€/HORES). DESCOMPTES PER A GERMANS

Foto del mesHoraris C E Escolar