Nou rector de les parròquies de Capdepera i Cala Rajada, substitueix Mn Antoni Amorós, que ha estat nomenat responsable de les parròquies de Ntra. Sra. dels Dolors, Crist Rei i Sant Pau de Manacor. 
El Bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha signat un primer grup de nomenaments amb data de 29 de juny de 2018. Entre aquests, els ja comentats i que afecten Capdepera. 

De Mn. Josep Ramon Ortega Fons sabem poques coses. Si no anam errats, és de Portocristo (1978), digué Missa Primera l'any 2014 i fins ara ha estat rector de les parròquies de Santanyí, es Llombards, s'Alqueria Blanca, Calonge i Cala d'Or. 

Benvingut!


A l'amic Toni Amorós, igualment li desitjam molta ventura per terres manacorines, però no l'acomiadam, perquè ens seguirem veient. En tot cas, volem transmetre-li les gràcies infinites per la seva feina i els seu tarannà.