"Després d’assistir a la comissió d’investigació sobre els imposts del Cap Vermell Beach, a MÉS estam convençuts que es pensen que som beneits”
     

  Dues coses ens varen sobtar, a MÉS per Capdepera, de la Comissió d’Investigació d’aquest passat dimarts sobre el tema dels imposts del Cap Vemell Beach: una, la increïble excusa donada per l’empresa CGI per haver tengut aturat l’expedient més de quatre mesos; i l’altra, l’actitud del PP, que va actuar com a defensor del batle i de l’empresa hotelera inspeccionada, alhora que atacava el funcionari que va presentar la declaració sobre els fets, en una actuació que com a mínim es pot catalogar de sorprenent.
            A part de la ratificació del funcionari en tots i cada un dels termes de la declaració registrada, aquest també va manifestar, al final, que està segur que la tramitació de l’expedient  s’havia aturat per raons que no tenen res a veure amb qüestions legals o tècniques. Així mateix, el treballador de CGI que havia enviat els correus electrònics manifestà que quan parlava de “politiqueo” i d’intervenció dels polítics, expressava les seves sensacions.
 D’altra banda, resulta que segons CGI –l’empresa dedicada a cobrar l’impost–, l’expedient havia dormit més de quatre mesos a un calaix perquè varen decidir, juntament amb l’interventor municipal, esperar que Cap Vermell Beach recapacitàs i pagàs voluntàriament, i que quan varen veure que no hi havia intenció de pagar llavors es va decidir emetre una Acta de Disconformitat.
 Hem d’entendre des de MÉS que a qualsevol ciutadà que no vol pagar un impost l’Ajuntament li ofereix quatre mesos perquè s’ho pensi? O aquesta possibilitat només s’ofereix a determinats contribuents? En definitiva, es pensen que som beneits?
 També ara resulta que sempre havien volgut seguir tramitant aquest expedient però curiosament ningú se n’havia assebentat: ni els mateixos treballadors de CGI, ni el funcionari que feia d’enllaç amb l’Ajuntament, ni el Regidor d’Hisenda, tal i com queda clar en els correus i watsaps facilitats pel funcionari. De fet, el funcionari que ha denunciat els fets va moure cel i terra perquè se seguís tramitant i quan va veure que això no seria possible va abandonar l’Ajuntament. 
 A més, com poden dir que es necessitin més de quatre mesos per tramitar una disconformitat si la mateixa empresa recaptadora n’ha tramitades d’altres a pobles veïns en 40 dies?
 En definitiva, tant si tot el que ha succeït és constitutiu de delicte com si no, des de MÉS pensam que la tramitació no es va aturar per raons tècniques i que les excuses oferides a la Comissió d’Investigació, com a justificació d’haver mantingut  l’expedient quatre mesos “congelat”, són una presa de pèl.
 
                                                           MÉS per Capdepera