CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE LES MATANCES DOMICILIÀRIES 2013


L’Ajuntament de Capdepera informa que:

1.  El període per realitzar matances  domiciliàries és de l’1 de novembre a 30 de març.

2.Per a la salut de tothom, és imprescindible assegurar-se que tots els productes procedents de matances tradicionals s’han sotmès a l’anàlisi de triquina.

3.  És obligatori fer l’anàlisi de detecció de triquina de cada porc sacrificat per al consum domèstic.

4. El procediment a seguir és el següent: Adreçar-se amb anterioritat del dia de les matances a Veterclínic, veterinaris col·laboradors designats per l’Ajuntament de Capdepera, i s’ha de sol·licitar l’anàlisi de triquina (Av. Costa i Llobera, 83 d’Artà. Tel. 971836883).
Recollir els precintes i bosses per a les mostres directament al veterinari o a l’Ajuntament.

Per a més informació: http://triquina.caib.es/inicio.html