El Cadastre començarà a notificar per Internet, a partir del 27 d'agost, els nous valors cadastrals dels immobles de CapdeperaA partir del 27 d’agost els titulars d’immobles ubicats a Capdepera podran obtenir a través d’Internet la notificació electrònica dels nous valors cadastrals que seran efectius a partir del pròxim 1 de gener de 2014. Aquest servei estarà disponible fins el 20 de setembre.

A més, els ciutadans podran descarregar-se, de forma totalment gratuïta, un certificat descriptiu i gràfic que complementa la informació de l’immoble inclosa en la notificació.

La iniciativa ha estat impulsada des de la Direcció General del Cadastre, depenent del Ministeri d’hisenda i Administracions Públiques, en col·laboració amb l’Ajuntament de Capdepera, i suposa un pas endavant en la implantació de l’Administració Electrònica en els serveis cadastrals i té l’objectiu que el sistema de notificació electrònica es generalitzi i substitueixi a la notificació administrativa postal.

Per accedir a la notificació, l’usari ha d’identificar-se mitjançant DNI electrònic o firma electrònica des de qualsevol ordenador amb accés a Internet, o bé usar la clau d’accés comunicada per correu a cada un dels titulars cadastrals dels bens immobles de Capdepera.

Una vegada rebuda la carta amb la clau persona d’accés, l’usuari ha de seguir aquestes passes:

  1. Accés a la Seu Electrònica del Cadastre des de quaslevol ordenador: www.sedecatastro.gob.es/
  2. Seleccionar l’enllaç: Notificaciones de nuevos valores catastrales
  3. Introduir la clau personal, DNI electrònic o firma electrònica.

Si no té firma electrònica i no ha rebut la carta amb la clau d’accés s’ha de dirigir a les oficines de l’Ajuntament de Capdepera o a les oficines de la Gerència del Cadastre de les Illes Balears.

 

A més hi ha un canal de comunicació telefònica: 902 37 36 35

Més informació:

http://www.catastro.minhap.es/esp/procedimientos/f_proc11.asp