PSM-Entesa vol saber les causes
i el cost de la suspensió de "Mallorquinamente"
Pere Fuster, regidor del PSM-Entesa a l'Ajuntament i representant de l'oposició en el Patronat del Castell, ha demanat la convocatòria el més aviat possible d'una reunió del Patronat del Castell per tractar els següents temes:

1.- Suspensió de l'acte “Mallorquinamente”. Quin cost havia tengut l'acte per al Patronat fins al moment de la suspensió de l'acte i, en cas d'haver-hi unes despeses, com es recuperaran.

2.- Neteja del perímetre del Castell. Possible adjudicació de les tasques sense seguir les indicacions dels arqueòlegs.

PSM-Entesa Capdepera