Envers la neteja viària

 

Entenem perfectament la nota de premsa de l’Associació Hotelera de Capdepera respecte del nou canvi de regidor de Turisme, ja que la preocupació en aquest sector és prou alarmant. Ara bé, lo més sagnant i real és la inutilitat d’alguna regidoria, com per exemple la de Medi Ambient, ja que aquesta àrea encapçala el rànquing de desfetes i de deixadesa en un regidor, el Sr. Llull totalment esgotat de no fer res de res i el seu personal totalment desmotivat.

Lo primer que veu el nostre visitant, igual que ho veuen els nostres veïns dia rere dia, és la brutor acumulada a bastants d’indrets de Cala Rajada. I deim acumulada pel nul compliment del contracte de neteja per part de l’empresa concessionària i, el que és pitjor, la total incapacitat del regidor per fer complir allò signat, aprovat i adjudicat.

Volem, com és normal, un turisme de qualitat, però llastimosament oferim tot el contrari, el retrat que se'n porten al seu país é el d’un municipi degradat, caòtic i brut.

Nosaltres, després de gairebé vuit mesos des de l’entrada en vigor del nou plec de neteja viària i havent deixat passar un termini prudencial per fer una valoració, i desprès de molta insistència i queixes  per part de molts de veïnats del nostre municipi que no estan gens contents del servei pagat amb doblers públics,  podem dir a las clares que aquest no es presta d’acord amb el contracte signat, sobretot en temporada alta i al nucli urbà de Cala Rajada, on es veu clarament, dia rere dia, que no es fa net com cal.

Sense anar més lluny, amb una simple observació dos dies seguits de les freqüències estipulades, veim clarament que l'aigualeig no es compleix de cap de les maneres. Per exemple, la freqüència entre el carrer de l’Agulla i el carrer Llegítimes al tram d'Elionor Servera i cap a la mar, s'hauria de fer cada dia, cosa que amb sort es fa un cop a la setmana. Als altres carrers del centre (envoltant la Plaça dels Pins), s'haurien de fer un cop cada setmana, i alguns no s’han fet ni una vegada en tot l’estiu. Per altra banda, el que realment es fa és banyar les aceres i el carrer. Donar aigualeig a pressió per llevar les taques no s’ha fet des que es va fer aquesta concessió.


foto d'arxiu

Si parlam de l’agranada manual, hi ha llocs on quan veuen els escombriaires els fan mamballetes, ja que no se’ls ha vist en tot l’estiu. Si miram els plànols, veim clarament que a la zona de Cala Agulla s’ha de fer agranada manual diàriament, i en alguns llocs no han vist l’operari en tota la temporada. I així podríem seguir amb moltes altres zones i freqüències.

Ja no parlem de llevar els xiclets de les zones de vianants  (pag. 14 del plec de condicions), ja que no hem vist cap màquina apropiada per realitzar aquesta tasca en tot l’estiu. I de les merdes de cans?, n'hi ha per tot arreu, sense que cap escombriaire les reculli i han de ser el mateixos veïns que, apart de pagar els seus imposts, han de recollir las merdes de cans.

Quin control duu l’ajuntament? Cap ni un. I això que es van invertir 300.000’-€ en equips informàtics, els quals se'ns va assegurar que controlarien les freqüències i la situació dels vehicles en tot moment per part del departament. Lo cert i segur és que a aquestes alçades de la temporada tot el departament (amb el senyor gegidor Alberto Llull al capdavant) no tenen cap intenció de reconduir la situació. La realitat és que des que el sr. Llull és regidor de Medi Ambient, anam cap enrere com els crancs. Tota la feina feta a les legislatures passades de conscienciació de reciclatge, neteja urbana, educació mediambiental, brilla per la seva absència. Ara se’ns excusa, com al darrer ple, que s’ha abaixat el cost del servei (que no ha repercutit a la butxaca del ciutadà), però lo que està signat s’ha de complir. I el que veim és que el Sr. Regidor no té cap interès ni voluntat de fer-lo complir, tot i que forma part de la seva feina. Si no, per què el necessitam?.

Per tot això, i sense voler allargar-nos en excés, exigim al Sr. Batle que redreci aquesta insostenible situació, pel bé del poble en general i del turisme en particular, ja que la imatge de deixadesa que es dóna a la principal zona turística del municipi no és l'adequada per a un nucli que viu quasi exclusivament del turisme. Deixin ja de tirar balons fora i vendre fum i facin la feina que se’ls ha comanat. Si no en saben més, que després de dos anys és el que ens temem, pel bé del municipi deixin el seu lloc a un altre de més capacitat.

 

Joan Ferrer Flaquer                    Mateu Melis Tous