OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ
CURS 2012-2013Us recordam que Capdepera petany a l'àrea d'influència del CEPA d'Artà, pel que fa a l'Educació d'Adults. Aquesta és l'oferta formativa pel proper curs 2012-2013

Informació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós nº4 ,Artà ( IES Llorenç Garcías i Font)
Tel. 971 82 93 00
www.cepaarta.cat

ESPA (Educació Secundària per Adults)
Destinataris: persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys amb un contracte laboral
Finalitat: Obtenir  del títol de graduat en educació secundària obligatòria
Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font
Horari: De dilluns a divendres de 16.30 a 21.30h
Hores: 20  hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.
Primer quadrimestre:
Inici: 01/10/2012 Final: 08/02/2013
Segon quadrimestre:
Inici: 18/02/2013 Final: 21/06/2013
Preu: 20 € en concepte de material


ACOLLIDA LINGÜÍSTICA DE LLENGUA CASTELLANA
Destinataris: Alumnes estrangers sense estudis formals que no entenen ni parlen castellà
Finalitat: Adquirir una competència comunicativa bàsica en castellà  prioritzant el nivell oral.
Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font
Horari: Dilluns i dimecres de 16.30 a 18.20h
Hores: 4 hores setmanals
 Inici: 01/10/2012 Final: 21/06/2013
Preu: 12€ en concepte de material


CASTELLÀ PER ESTRANGERS. NIVELL I
Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals
Finalitat:  Adquirir  competència comunicativa inicial en castellà tant oral com escrit
Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font
Horari: Dimarts i dimecres de  19:35  a 20:30h
Hores: 2 hores setmanals
Inici: 01/10/2012 Final: 21/06/2013
Preu:  15€ en concepte de material


CASTELLÀ PER ESTRANGERS. NIVELL II
Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals
Finalitat:  Adquirir  competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit
Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font
Horari: Dimarts de 17:25 a 19:15h
Hores: 2 hores setmanals
Inici: 01/10/2012 Final: 21/06/2013
Preu:  15€ en concepte de material

CASTELLÀ PER ESTRANGERS. NIVELL III
Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals i amb coneixements de la llengua castellana.
Finalitat:  Adquirir una bona competència comunicativa  en castellà tant oral com escrit
Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font
Horari: Dimecres de 17:25 a 19:15h
Hores: 2 hores setmanals
Inici: 01/10/2012 Final: 21/06/2013
Preu: 15€ en concepte de material

CATALÀ. NIVELL A2
Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català A2
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística.
Lloc:  CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font
Hores: 3 hores per setmana.
Horari: Dilluns  19.35 a 20:30h i dijous de 19:35 a 21:25h.
Inici: 01/10/2012 Final: fins a la data de la realització de la prova
Preu:15 € en concepte de material


CATALÀ. NIVELL B2
Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català B2
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística.
Lloc: CEPA Artà/  Institut Llorenç Garcías i Font
Hores: 3 hores per setmana.
Horari: Dilluns i dimecres de 18:20 a 19:45h.
Inici: 01/10/2012 Final: fins a la data de la realització de la prova
Preu:  15€ en concepte de material

CATALÀ. NIVELL C1
Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català C1
Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística.
Hores: 3 hores per setmana.
Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font
Horari : Dilluns i dimecres de 20:00 a 21:25h.
Inici: 01/10/2012 Final: fins a la data de la realització de la prova
Preu: 15€ en concepte de material

 
PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS (Accés UIB).
Destinataris: Persones majors de 25 anys o que els compleixen abans de l’1 d’octubre del 2013.
Finalitat: Preparació per a les proves d’accés a  la UIB
Lloc: CEPA Artà/  Institut Llorenç Garcías i Font
Hores: màxim 13h setmanals.
Horari: De dilluns a divendres dins la franja de 16.30 a 21.30h
Inici: 02/10/2012  fins a la data de la realització de la prova
Preu: 10€  per mòdul en concepte de material


CURSOS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
(Accés CFGS).
Destinataris:  Majors de 19 anys o que els compleixen l’any natural de la realització de la prova. Majors de 18 anys si tenen un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família professional que el cicle formatiu de grau superior que volen cursar.
Finalitat: Preparació per a les proves d’accés  als cicles formatius de grau superior
Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font
Hores: màxim 13h setmanals.
Horari: De dilluns a divendres dins la franja de 17.30 a 21.30h
Inici: 02/10/2012   fins a la data de la realització de la prova
Preu: 10€  per mòdul en concepte de material

INFORMÀTICA INICIAL. ( Iniciació al maneig de l’ordinador, processador de textos, internet i correu electrònic bàsic)
(1r quadrimestre)
Destinataris: persones sense coneixements d’informàtica o  amb un nivell molt elemental interessades a iniciar-se o ampliar els seus coneixements en el camp de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Finalitat: Oferir una formació bàsica a nivell d’usuari.
Hores: 4 hores setmanals
Horari: Dimecres i divendres de 17:25 a 19:15 h
Inici: 1/10/2012 Final: 8/02/2013
Preu: 15€

INICIACIÓ A INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC
(1r Quadrimestre)
Destinataris: persones sense coneixements d’informàtica o  amb un nivell elemental interessades a iniciar-se o ampliar els seus coneixements  de la navegació per Internet i l’ús del correu  electrònic.
Finalitat: Oferir una formació bàsica a nivell d’usuari de correu electrònic i Internet
Hores:  2 hores setmanals
Horari: Dimarts de 18:20  a 20:10h
Inici: 1/10/2012 Final: 8/02/2013
Preu: 15€


APROFUNDIMENT A INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC
(1r quadrimestre)
Destinataris: persones interessades a  ampliar els seus coneixements de la navegació per Internet i l’ús del correu  electrònic.
Finalitat: Oferir una formació bàsica a nivell d’usuari de correu electrònic, Internet, consulta  de blogs i creació d’un blog personal.
Hores:  2 hores setmanals
Horari: Dimecres  de  19:35  a 21:25h
Inici: 1/10/2012 Final: 8/02/2013
Preu: 15€


TRACTAMENT D’IMATGES I CREACIÓ D’ÀLBUMS  DIGITALS
(2n quadrimestre)
Destinataris: persones interessades a iniciar-se o ampliar els seus coneixements en el camp de les noves tecnologies de la informació i la comunicació
Finalitat: Oferir una formació bàsica a nivell d’usuari de tractament d’imatges
Hores:  2 hores setmanals
Horari: Dimecres  de  19:35  a 21:25h
Inici: 18/02/2013 Final: 21/06/2013
Preu: 15€


INFORMÀTICA BÀSICA. (Maneig de l’ordinador, processador de textos, full de càlcul, internet i correu electrònic)
(2n quadrimestre)
Destinataris: persones amb un mínim de  coneixements d’informàtica  interessades a  ampliar els seus coneixements en el camp de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Finalitat: Oferir una formació bàsica a nivell d’usuari.
Hores: 4 hores setmanals
Horari: Dimecres i divendres de 17:25 a 19:15 h
Inici: 18/02/2013 Final: 21/06/2013
Preu: 15€

APROFUNDIMENT A INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC
(2n quadrimestre)
Destinataris: persones interessades a  ampliar els seus coneixements de la navegació per Internet i l’ús del correu  electrònic.
Finalitat: Oferir una formació bàsica a nivell d’usuari de correu electrònic, Internet, consulta  de blogs i creació d’un blog personal.
Hores:  2 hores setmanals
Horari: Dimarts de 18:20  a 20:10h
Inici: 18/02/2013 Final: 21/06/2013
Preu: 15€

ANGLÈS I
Destinataris: persones sense coneixements d’anglès o amb coneixements molt bàsics que vulguin millorar la competència en aquesta llengua.
Finalitat: adquirir coneixements bàsics i preparar per a les proves d’accés l’EOI.
Hores:  3 hores setmanals
Horari: Dilluns i dimecres  de 18:20 a 19:45h
Inici: 01/10/2012 Final: 21/06/2013
Preu: 15€ en concepte de material

ANGLÈS II
Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’anglès .
Finalitat: Millorar la competència comunicativa en anglès i preparar per a les proves d’accés a l’EOI.
Hores:  3 hores setmanals
Horari: Dilluns i dimecres de 20:00 a 21:25h
Inici: 01/10/2012 Final: 21/06/2013
Preu: 15€ en concepte de material

ANGLÈS CONVERSA
Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’anglès .
Finalitat: Millorar la competència comunicativa en anglès, sobre tot a nivell oral
Hores:  2 hores setmanals
Horari: Dimarts i divendres de 17:25 a 18:20h
Inici: 01/10/2012 Final: 21/06/2013
Preu: 15€ en concepte de material


ALEMANY I
Destinataris: persones sense coneixements d’alemany o amb coneixements molt bàsics que vulguin millorar la competència en aquesta llengua.
Finalitat: adquirir coneixements bàsics i preparar per a les proves d’accés a l’EOI.
Hores:  3 hores setmanals
Horari: Dimarts i dijous  de 18:20 a 19:45h
Inici: 01/10/2012 Final: 21/06/2013
Preu: 15€ en concepte de material


ALEMANY II
Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’alemany.
Finalitat: Millorar la competència comunicativa en alemany i preparar per a les proves d’accés a l’EOI.
Hores:  3 hores setmanals
Horari: Dimarts i dijous  de 20:00 a 21:25h
Inici: 01/10/2012 Final: 21/06/2013
Preu: 15€ en concepte de material

TERMINI DE MATRICULACIÓ DELS CURSOS DEL CEPA ARTA – (IES LLORENÇ GARCÍAS I FONT)

Antics alumnes: del  3 al 7 de setembre de 2012
Nous alumnes: del 10 al 21 de setembre de 2012
Horari:   De dilluns a divendres de 17.30 a 20.30. Els dimarts també de 11.30 a 13.30h

 
DOCUMENTACIÓ A APORTAR A L’HORA DE FER LA MATRÍCULA

Per estudis d’ESPA:   Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet i llibre  d’escolaritat o certificat de notes.
Per  català C1: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto, certificat de català B2, ESO o equivalent.
Per la resta d’ensenyaments:Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet.

 Informació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós nº4 ,Artà ( IES Llorenç Garcías i Font)
Tel. 971 82 93 00
www.cepaarta.cat