Un programa desenvolupat per l'Assemblea Local de Capdepera fou elegit per a representar les Illes Balears

 

 

Tres voluntaris de Creu Roja Capdepera van participar  al II Congres estatal de voluntariat de Creu Roja Espanyola celebrat a Sevilla. Al congres hi assistiren uns 500 voluntaris, de totes les comunitats autònomes d’Espanya i també de Ceuta i Melilla. La delegació de Balears estava representada per 10 voluntaris que participen en diferents programes assistencials que duu terme Creu Roja en les Assemblees locals de Palma, Manacor, Eivissa i Capdepera.

El Congrés s’iniciava amb el lema “Nosotros y Nosotras, cada vez + cerca de las personas”, divendres dia 2 i finalitzava diumenge dia 4., l’objectiu del Congres fou donar un espai d’intercanvi, de reflexió i de reconeixement de l’activitat voluntària.

Cada comunitat autònoma elegia un programa que li semblés ser mereixedor de reconeixement, ja fos per “novedós o per emblemàtic”, des del punt de vista de l’activitat voluntària. En aquest congrés l’elegit de Balears fou el programa que es desenvolupa dins l’Assemblea local de Capdepera “ Envelliment Saludable”.

Aquest, és un programa dirigit a dones  majors de 50 anys, que intenta promoure un estil de vida saludable, i al mateix temps ser un recurs de socialització, i d’educació per a la salut. No té un límit d’edat màxima i actualment compta amb la participació de  33 dones, i té llista d’espera. El nombre màxim d’usuàries és de 30, ja que s’utilitza un espai limitat, l’Espai Jove cedit per l’Ajuntament de Capdepera,  per a realitzar 2 sessions setmanals de grup, al matí.

La voluntària que desenvolupa el projecte, comenta que aquest reconeixement, no hagués estat possible sense el gran acolliment que les dones del terme de Capdepera, han donat al projecte, i les seves ganes de seguir i de créixer.
També destacar que part de les usuàries de projecte s’han convertit en voluntàries de Creu Roja, d’altres projectes que l’assemblea desenvolupa a Capdepera.

Els voluntaris han tornat de Sevilla, contents i amb ganes de seguir treballant en diferents projectes, i de crear-ne de nous  depenent de les necessitats que es detectin dins la població, especialment les que afectin als col·lectius més vulnerables.