Després de sentir el ple de passat dia 29 d'octubre, he de dir que si hagués de posar notes crec que tendrien un 5 ajustadet, tant els partits de l'equip de govern com els de l'oposició. Qui podria tenir una major nota seria el representant d'Es Grup, ja que mostrà un tarannà més coherent i un to més adequat en el seu discurs, donada la rellevància que tenia el ple. A més, també va fer propostes de millora dels temes que es tractaren. Un punt, des del meu punt de vista, a destacar.

 Image


Quant al Partit Popular, l'únic que no em va agradar gaire va ser el discurs, gairebé monopolista, del seu líder. No sé si això es deu a la seva ja llarga experiència en la política local i/o al desconeixement de la resta dels seus membres sobre els temes que es tractaven. Una altra sensació que va donar el Partit Popular va ser la suposada predisposició a dir que no a tot el que es proposava, malgrat no hi hagi arguments de pes per defensar les seves tesis en algunes ocasions. Ara bé, això també s'ha d'entendre dins la política actual, on sempre hi haurà la constant i eterna discrepància entre els polítics. Consider que també va aprovar perquè realment no li ho deixaren estudiar amb temps, com varen comentar els membres de l'oposició, a fi de poder analitzar les noves taxes a aplicar i oferir nous i diferents enfocaments d'aplicació.


I finalment, l'equip de govern. D'acord, acaben d'iniciar el seu camí, però si també han aprovat és perquè han mostrat sentit comú en alguns punts a debatre, però convé treure punta a alguna de les seves exposicions:


El regidor d'Hisenda, al cap i a la fí, l'únic que ha fet ha estat apujar les taxes segons  l'IPC. Crec que no s'ha de menjar molt el cervell per aplicar aquesta norma, ja que és bàsicament el que es fa sempre.


La gran discussió està en l'IBI i la taxa de residus, que són els que sofriran majors modificacions. Això sí, de cop i d'un any a un altre. No pensau que hagués estat més coherent i respectuós per a les economies locals establir un augment progressiu?, és a dir, aplicar un sistema de puja de cara a 2 o 3 anys, i mai fer-ho de cop.


I concretament, pel que fa als arguments exposats per la regidora de Medi Ambient, cal dir que hi ha molts matisos a explicar:


No es posa en dubte que qui genera més residus ha de pagar més, però, com sempre, dur la teoria a la pràctica és l'acció més complicada de totes, i la taxa de residus n'és un exemple.


Segons la regidora de Medi Ambient, les dades de generació per activitats s'han recopilat mitjançant un estudi fet pel seu departament. És a dir, i pel que he entès en el ple, fent feina de camp. Això, senyors meus, és un error monumental, ja que sempre es manegen dades aproximades i al final només es poden fer estimacions i, per desgràcia, a la recaptació municipal les estimacions no serveixen per res.


No es posa en dubte la bona voluntat dels qui han fet l'estudi però, com he dit en anteriors publicacions, un departament d'un Ajuntament no és un grup d'investigadors i no tenen la professionalitat ni se'ls atribueix suficient rigor per a realitzar estudis d'aquesta tipologia, ja que aquestes feines corresponen a consultories especialitzades, universitats o centres d'investigació (tipus IMEDEA o CRE...). Per tant, és un error molt greu que un gestor d'un poble apliqui el que diu tal estudi, especialment si després té unes conseqüències econòmiques. Com a molt, aquests estudis poden tenir la qualificació de "treball d'escola".

Image

És molt greu donar per bo un estudi on s'ha recopilat una informació extreta d'un parell de sortides realitzades durant el vespre o de visites als hotels per comprovar quants contenidors tenen, ja que sempre es tractarà d'una recopilació puntual, o "fotografia" d'un moment donat. Amb el pas del temps aquell estudi perd actualització, ja que un hotel pot haver incrementat o disminuït el nombre de contenidors que té a la seva propietat d'un any a l'altre o durant la temporada en curs. Els canvis es poden anar produint de tal manera que es faci pràcticament impossible tenir un control fiable i per tant, poder tenir una informació de residus generats actualitzada i fidedigna.

L'únic que pot permetre obtenir dades fiables del que cada activitat genera és la implantació d'un sistema automàtic de recollida de dades de generació de residus. I aquest no és  altra que la instal·lació de xips als contenidors, connectat tot mitjançant un GPS. Així ja no hi ha enganys ni estimacions: tant produeixes, tant pagues. Possiblement això no interessa, és clar, perquè potser no caldria que hi hagués tanta gent fent feina a Medi Ambient...


Un altra cosa que m'ha preocupat i que afecta la regidora de Medi Ambient i el batle, és la més que clara intenció d'aplicar el servei de recollida selectiva porta a porta a tot el terme municipal. Senyors, no estan pecant d'ambiciosos? Per culpa del seu afany de protagonisme ja em puc imaginar la Cala Rajada del futur. Ara, juntament amb els crits dels turistes gats, haurem de juntar l'acumulació de residus pels carrers, escampats per la via pública. Cala Rajada, com qualsevol zona turística de Mallorca, té molta població flotant que ve a treballar i que, per desgràcia, no mostra molt d'interès en les coses del municipi i per l'únic que ve aqui és per fer feina i guanyar doblers per fer la temporada. Que no diguin que els conscienciaran perque ningú s'ho creu.


Resulta increïble que un batle i una regidora que entenen de merda tirin de cop aquesta iniciativa sense pensar abans en com aplicar-ho i les conseqüències que pot dur. Com he dit abans, referint-me a la pujada de l'IBI, seria més intel·ligent fer primer proves pilot o per seccions del municipi. És a dir, a poc a poc, fins arribar a Cala Rajada, el nucli més gros i conflictiu.


Dóna la sensació que aquest equip de govern té idees però manca de sentit de planificació. I una pregunta més: S'ha demanat qualque informe al tècnic municipal de Medi Ambient sobre la idoneïtat de dur aquest sistema de recollida als nuclis turístics o s'hi ha passat olímpicament per damunt? És clar, com que el batle i la regidora en saben, d'això...


Molta por em fa que el batle actual pressumeixi de saber de merda... quan tot el poble coneix perfectament "la professionalitat" de la seva antiga empresa i dels "bons serveis i favors" que li feia a l'Ajuntament.

I finalment, el cost o increment que suposa l'aplicació d'aquest nou servei. És molt exagerat. Si es realitzàs el sistema de recollida d'una manera progressiva i per zones la puja no faria tant de mal. Fins i tot, sembla que es demonitzen els bars, restaurants i allotjaments. És totalment cert que són els que més generen però hi ha maneres més intel·ligents d'aplicar les taxes.

Vull tirar una llança de reflexió sobre el món del reciclatge i que hauria de servir per deixar d'enganar la gent. Resulta curiós o desalentador comprovar que constantment ens han "venut la moto" dient que si recicles et baixaran la taxa de residus, ja que la incineració davallarà. Però la realitat és un altra:

1. Augmenta el reciclatge dels municipis però la incineració no s'estabilitza. Al contrari, puja! Però si el que volen és fer una segona incineradora!

2. Jo estic reciclant i els meus impostos no baixen. Al contrari, s'apugen! I tot perquè volen ampliar els serveis municipals!.

3. Després d'apujar la taxa de residus, apujaran els impostos relacionats amb la neteja viària? M'apostaria un cafè a que la "merda" que coneix tan bé el nostre batle l'haurà d'arreplegar l'empresa de neteja. La concessionària supós que començarà a demanar extres per arreplegar tot allò que estarà escampat pels carrers de Cala Rajada, no? Són conscients del que estàn a punt de posar en marxa? Crec que no.

Crec que tot això hauria de servir per replantejar moltes ideologies sobre el tema, ja que els resultats no són precisament optimistes.

Auambabalubabalambambú