Image

Data: dimarts 06 de novembre 2007
Hora: 20 h.
LLoc: Salò d'Actes de la Casa Consistorial.
Ordre del dia:
  • Aprovació acta sessió anterior: 29/10/2007
  • Exp.Núm.199AG/07: Inscripció fitxers agència de protecció de dades.
  • Decrets i resolucions.
  • Precs i preguntes.