Mateu Melis Tous, regidor de ES GRUP, proposa que l’equip de govern iniciï conversacions amb els governs Central i Autonòmic i amb els propietaris dels terrenys de la finca de Son Jaumell i altres d'àrees protegides per a la seva adquisició.  

 

Que s'enviï l’acord a la demarcació de Costes, Conselleria de Medi Ambient, Conselleria d’Agricultura i Pesca, etc.

 

  

 

Exposició de motius: 

 

Vista la política d’adquisicions d’Àrees Protegides del Govern de les Illes Balears i també del Govern Central, en què una de les prioritats del senyor Celestí Alomar al front de la Demarcació de Costes és l'adquisició de finques rústiques al litoral de les illes, i assegurar així la seva protecció i continuïtat futura,

 

Consideram  que L’Ajuntament ha de prendre la iniciativa per tal d'aconseguir per al nostre poble aquestes zones emblemàtiques, per la importància vital que creim que tenen i tindran aquests espais per al futur del nostre municipi:

o       Àrees protegides de Cala Mesquida i Cala Agulla

o       Àrees protegides des Far i Cala Gat.

o       Àrees protegides entre Font de Sa Cala i Canyamel.