Una crida  des de Càritas...Amb el temps que corren avui en dia ens hem decidit a escriure un petit article per explicar el treball que realitza Càritas a la zona de Llevant,  per tal de sensibilitzar  a la gent sobre la tasca de la nostra entitat i la necessitat de col·laboració.

Més enllà del que pensa la majoria de gent, Càritas ja no és el simple servei de recollida de roba i repartició de menjar, sinó que hem aconseguit, amb l’ajuda de tots, convertir-nos amb una entitat social que abasta molts altres aspectes des de la pròpia convicció de servei als més desvalguts i també degut al canvi que s’ha produït en els darrers anys a la nostra societat.

Durant aquets  anys passats, la feina de Càritas es dirigia sobretot a la població immigrant, avui, amb l’arribada de la crisi socioeconòmica, Càritas està donant suport a tota la població afectada per aquesta difícil situació. D’això segurament cada un de nosaltres en té experiència, coneixent  algú al seu costat que pateix aquestes conseqüències.

A l’any 2009, un total de 960 persones participaren al projectes de Càritas Llevant. Entre aquests volem destacar  els diferents projectes que hem anat realitzant durant aquets darrers anys amb l’objectiu de promoure la integració social, laboral, educativa i sanitària dels col·lectius que pateixen situacions de necessitat social o exclusió en el seu propi entorn.  Vet aquí alguns noms d’aquests projectes:  Curs de Manteniment d’Edificis, Curs d’Habilitats Bàsiques en el Treball Domèstic,   Bona traça, Seminaris de Salut i Família, Curs intensiu de català i castellà, Dones d’Artà, Curs de Jardineria i Agricultura, Curs d Habilitats Bàsiques en Hosteleria...

Degut a les reduccions de les subvencions de les entitats públiques i a la gran quantitat de gent a la qual s’ha de donar suport,  volem fer una crida a totes aquelles persones amb ganes de col·laborar amb els nostres projectes des del caire de voluntariat. Per a Càritas  el recolzament dels voluntaris és fonamental i  molts del programes no es podrien dur a terme si no fos pel treball dels voluntaris i voluntàries.

Dit tot això, volem acabar aquest petit escrit de  conscienciació, donant les gràcies a tots aquells que fan possible que  el nostre treball a favor dels més necessitats de la societat segueixi endavant, i també volem agrair la generositat de totes aquelles persones que vendran a donar-nos una mà davant aquesta realitat que tots estam vivint.

 

Càritas Llevant

Telèfon de contacte: 971845600

Moltes gràcies.