El col·lectiu d'Herbes de Can Planetes ha decidit donar el total de la seva recaptació anual a la paradeta del Mercat Medieval, 2.500 €, de la manera següent:

La meitat (1.250 €) per a l'equipament d’una aula d'El Milagro, i l’altra meitat destinada a les víctimes del terretrèmol de Perú. Ambdues finalitats seran gestionades per l'ONG Voluntaris de Mallorca.

El col.lectiu Herbes de Can Planetes agraeix l'ajuda de tots els que directament o indirectament han fet possible aquesta donació i espera poder continuar la seva participació solidària en el Mercat Mediaval de Capdepera.