PROVES DE CATALÀ  
CERTIFICAT A DE CATALÀ 
NOVEMBRE 07 
Direcció General de Política Lingüística
Matriculacions: del 24 de setembre al 5 d'octubre de 2007(ambdós inclosos)
Lloc: Servei d'Assessorament Lingüístic
        c/ Nou, 3. 07580 Capdepera
        (Més informació) 971 819201     
        De 8h a 15h