• Dilluns, dia 27 d'agost
Ordre del dia: 
  1. Aprovació actes sessions anteriors: 21/08/07 (10'30 h. i 11 h.)
  2. Pressupost general 2007
  3. Reconeixement extrajudicial de crèdits (factures)

Image