Tal volta, podria no anar bé la inversió de 65.000 €
Associats per Can Tasà.


Abans que finalitzi 2023, l'Associació de la Tercera Edat "Ca Nostra" de Capdepera, ha d'haver utilitzat, invertit, els 65.000 € en millorar l'edifici que ens aixopluga. Aquesta quantitat, corresponent a una part d'un termini que ha d'abonar l'Ajuntament a l'esmentada Associació per a la venda de Can Tasà, a Vila-roja – segons va explicar a la darrera Assemblea la batlessa Mireia Ferrer – ha de tenir un únic objectiu, exclusiu, les dependències i l'estructura del local social de la plaça Constitució, què, ara mateix, consta de planta baixa i pis.

Sembla que la nova Junta Directiva ha sol·licitat que el grapat de columnes que suporten l'estructura, siguin suprimides per així poder disposar de un espai més ample  per a la realització d'esdeveniments i activitats què, ara mateix, ho dificulten les esmentades columnes. La batlessa ha comunicat al president de "Ca Nostra" que els tècnics municipals visitaran les instal·lacions per avaluar les possibilitats de l'obra sol·licitada. Ja fa temps què, des del negociat d'Urbanisme de l'Ajuntament , suposadament, ja s'haurien assenyalat impediment per a l'eliminació de les columnes en qüestió.

El que sí que resulta estrany és que els anteriors governants municipals no tenguessin una major amplitud de mires a l'hora d'assenyalar altres obres de millora que es poguessin dur a terme allí, en el cas de no ser possible fer desaparèixer les columnes. La construcció d'un local per sobre l'edifici actual suposa un cost superior als 65.000€, a més dels 35.000 € que resta cobrar l'Associació el 2024.Columnes a l'interior del Club

"Sabíen que resultaria impossible executar aquestes obres al Club?", es demanen els associats. Aleshores, què passaria amb els 100.000 € que manca pagar l'Ajuntament, sinó són invertits amb millores? Idò què, una volta complits els terminis 2023 i 2024, sense que aquests doblers s'hagin utilitzat, l'import revertirà cap al romanent del pressupost municipal, podent-se invertir en altres conceptes, aliens a l'Associació. Es tingué en compte aquest aspecte a l'hora d'escripturar la compravenda? Chi lo sa!
Davant d'aquest estat de coses, un nombre destacat d'associats de l'Associació de Gent Gran "Sol Naixent" de Cala Rajada, han formulat una qüestió: "Si don Joan Moyà Massanet, en la seva escriptura de donació de casa seva, va deixar explicitat que la seva propietat la donava a la Tercera Edat del municipi de Capdepera, aleshores, nosaltres, a Cala Rajada (Capdepera), tal volta poguem tenir dret, així mateix, a part d'aquests doblers".

Afegeixen a tot això, des de "Sol Naixent" que si a Capdepera no saben o no poden aprofitar aquestes quantitats, que siguin destinades a Cala Rajada, que també és tercera edat gabellina.Un punt de vista, aquesta petició, en certa manera , lògica, en cas de resultar impossible ubicar la inversió a "Ca Nostra" de Capdepera.


Sig. Associats per Can Tasà.