Cada dia de 8 a 9 h. diversos autocars.Un lector ens envia aquesta foto dient que aquesta és una situació a diari. Els autocars estacionen a la rotonda de la font per recollir el passatge. Poden estar 10 o 15 minuts. Impunitat absoluta. 

Què diu la llei: "Reglament General de Circulació: no només prohibeix l'estacionament a les rotondes o illots, sinó que a més ho qualifica com una infracció greu"

Algú hi voldrà posar remei? Lloc per estacionar a 20 metres n'hi ha. Tot es qüestió de voluntat i afavorir la convivència.

La cosa no és d'ara. Fa molts d'anys i sols una persona s'ha queixat. Gràcies.