Fa uns dies xerrava amb un company del tema de la recollida de fems i em comentava que “el sistema porta a porta no funciona, basta veure la quantitat de bosses que cada matí queden escampades pels carrers”. Jo li vaig replicar que pot ser se podria millorar el sistema de recollida, també pot ser manca molt de control, però el problema era més greu: hi ha una gran manca de civisme en una bona part de la població.

Fa dos dies passejant vaig comprovar que no només fallava el sistema “porta a porta”, sinó també el de recollida amb punts d’aportacions amb contenidors. Al voltant dels contenidors hi havien caramulls de fems. Vol dir que els fems no cabien en els contenidors? Que estaven plens? Idò no! Eren ben buits!Idò, podrem criticar els sistema de recollida, horaris o controls ( per cert l'interior del contenidor estava ben brut i feia una pudor... ), però el problema segueix essent principalment l'incivisme i l'incompliment dels horaris i els dies de recollida de les fraccions.

I a l'estiu el problema s'agreuja.


JPG