A la urbanització d’Els Provençals hi ha un fanal que és un perill, fa temps que el tap de l’espai on hi ha les connexions és oberta. Esperem que amb aquest avís s’adobi tot d’una.

Possiblement adobar el tap de “Telefònica” tardi més temps però no deixa de ser un perill pels vianants. I la solució de posar un boci de fusta damunt de les peces rompudes fa rialles. Convindria que el responsable municipal del bon estat de les vies públiques fes gestions amb la companyia per “obligar-la” a revisar totes les tapadores del municipi.

Un resident