Fa un any, una setmana abans del Mercat Medieval vaig enviar fotos semblants. Res s'ha fet!... i és l'entrada del poble.


Fa un any just publicàvem un article: A una setmana del Mercat... on na Mónica Ortega ens enviava fotos semblants criticant l'estat del carrer Baltasar Covas, l'entrada del poble.

Ara ens torna a enviar més fotografies on, a més, denuncia el mal estat del parc de sa Tafona Nova, també anomenat "Gran Sol". Les fotos són prou eloqüents de la manca de treball d'aquest equip de Govern.