...i el carrer Baltasar Covas està així d'abandonatLes voreres amb les barreres velles, oxidades i en mal estat. Un bon exemple per a ser l'entrada del poble. 

I sense aceres per poder caminar. Enhorabona!

Mónica Ortega Alcina