Escrit de l'Associació de Veïnats Son Jaumell
Per què el batle aplaudeix que el nou aparcament estigui paret amb paret amb l'actual?

No és absurd que el PORN clausuri l'actual aparcament per trobar-se aquest en zona ANEI, Xarxa Natura, LIC i ZEPA i que una línia divisòria i invisible suposi tal festeig per part del consistori?

Potser no resulta absurd que en estar destruït un terreny procedir a la destrucció del terreny immediatament confrontant?

Pensàvem, o això ens van fer creure, que l'objectiu del PORN era regenerar el sistema dunar de Cala Agulla, tractant d'evitar la massificació turística i el que ens trobem és que s'obre un nou aparcament amb una capacitat superior a l'actual i ben prop de la platja.

Què hi ha d'aquell aparcament dissuasiu en Cala Agulla i el més lluny possible de la platja al qual es referia el director general de biodiversitat i medi ambient, Llorenç Más, en l'entrevista que va donar a aquesta revista el 03/09/2022?

Per què És Trenc té un aparcament dissuasiu o la platja de Formentor? Per quina raó Cala Varques limita la zona d'aparcament a tan sols 32 places? I per quina altra Cala Agulla demana 450 places aferrades a la platja?

Segurament si responguessin a totes aquestes preguntes NINGÚ, ABSOLUTAMENT NINGÚ, diria que és la millor opció.

També resulta sorprenent que afirmi que els serveis jurídics del Govern hagin donat el vistiplau a aquest projecte quan no s'ha presentat ni un sol informe tècnic sobre aquest tema. Per part d'aquesta Associació de Veïnats de Son Jaumell s'ha insistit que presentassin els informes, no sols a l'Ajuntament, sinó al Govern i NINGÚ TÉ UN SOL INFORME.

Quant a la titularitat municipal de l'aparcament, resulta difícil de creure que qui expropia sigui l'entitat local quan s'ha declarat l'interès públic i ús social a l'efecte d'expropiació a través d'una llei autonòmica.

Els veïnats confiam que, si realment l'Ajuntament o l'organisme corresponent executa aquesta atrocitat, el preu just no es vegi abonat mitjançant l'adjudicació de l'obra i concessió de la seva explotació, ja que llavors el propietari de la parcel·la sí que tindrà un aparcament legal.

Quant als camins d'accés i sortida, el batle es limita a dir que procurarà la creació d'un nou camí de sortida per a la tranquil·litat dels veïns, no obstant això, no hi ha cap declaració d'utilitat pública o ús social per aquest motiu i bé que es podria haver incorporat en l'esmena tan comentada. On pretén col·locar el camí? Quins tramitis seguirà per a això?

No hi ha resposta per a totes les preguntes que té el poble, però almenys, el batle el festeja.

Des de l'Associació de Veïnats de Son Jaumell continuarem lluitant per a aconseguir que ens escoltin, que, al cap i a la fi, era l'únic que demanàvem.


Ass Veïnats de Son Jaumell