D'acord amb el vostre últim article referent a la platja de Son Moll, crec que és interessant aquesta comparativa feta l'octubre del 2021.


Ben segur que a dia d'avui el canvi encara és més dràstic.

Tomeu Guiscafré