Indignació dels banyistes


 
Una lectora de Cap Vermell ens fa arribar unes imatges i uns comentaris, per queixar-se del que ha passat avui a la platja de Canyamel.

Diu així:
" Avui matí, hem anat a la platja de Canyamel i ens hem trobat amb una bona sorpresa!!
Hi havia una pala o excavadora que movia arena, escampant-la des del final del passeig fins devora la sortida del torrent. 
Em sembla bé, que si és necessari, es dugui arena i s'escampi perquè la platja estigui millor, però em queix de la manera com es feia. De principi no hi havia cap cinta acotant el terreny de feina, ni cap senyalització de perill o avisant del moviment d'una màquina. Tampoc hi havia ningú que controlàs el pas de les persones, sense anomenar als nins que jugaven aprop, corrensos per davant i darrera,  sense seguretat. També amb el pas del temps, i el moviment de la màquina, i el renou, ens han "obligat a fugir d'allà" .
Jo me deman!! No es podia fer a un altra hora? De bon dematí? A l'hora de la neteja de la platja? Dies abans?
Així venen les desgracies!"
 
Una usuaria de la platja de Canyamel