Un lector ens ha remès aquestes imatges amb unes reflexions...


El fet i les preguntes


Això és un fet: merda de ca embolicada i esclafada al carrer.Les preguntes:  Qui són els responsables?, Els cans?,  Els vianants dels cans?, La falta de papereres?, Els coxes que les aixafen?, El servei de neteja al carrer?, Els responsables polítics d'aquest servei?,  La ciutadania en general? ....

Llevat dels cans, tots tenim part de responsabilitat.