El parc del castellet a les set del capvespre és a les fosques, no veus els nins. No té cap tipus d'iluminació.

Gil Pons